Posted by: rusliharahap | September 9, 2010

Tarombo Marga Siregar dari Bunga Bondar

TAROMBO MARGA SIREGAR

KETURUNAN

LUBUK SIREGAR

GELAR

OMPU RAJA LINTONG SORUON

                         Kampung Bunga Bondar                         

       https://rusliharahap.wordpress.com/2012/05/30/berkunjung-ke-bona-bulu/

Tentang Marga Siregar di Sipirok

     Toga Siregar dengan istri… boru…dari….berdiam di ……., keturunannya:

         1. Siregar Silo

         2. Siregar Dongoran I

                          a. Siregar Salak

                          b. Siregar Baumi

                          c. Siregar Dongoran II

         3. Siregar Silali I

                          a. Siregar Silali II

                          b. Siregar Ritonga

                          c. Siregar Sormin

         4. Siregar Siagian.

      Catatan: Beberapa orang marga Sormin mengaku berasal dari Silo. Ini tidak benar, marga Si-lo telah bubar dan Sontang tidak turut pindah ke Muara, tetapi mereka sekeluarga mendirikan sebuah kerajaan di Simalungun Dolok Silo.

Pendahulu Lubuk Siregar

              Saribu Raja, dengan istri.. boru…dari…, wafat di Lontung, anaknya:

                     Raja Porkas, dengan istri.. boru dari…dan wafat di Muara, keturunannya:

                            Ompu Raja Parlindungan dengan istri… boru…dari…, wafat di Pangaribuan, dan memiliki dua orang anak:

                                     1. Sahala Raja dengan istri.. boru…dari. .., wafat di Sibatangkayu, mempunyai dua orang putera, masing-masing:

                                                1. Palti Raja dengan istri…boru…dari…, bermukim di Sipirok, keturunannya:

                                                               1. Ompu ni Hatunggal                                                              

                                                      2. Sutan Parlindungan dengan istri…boru…dari…., bermukim di Baringin Tumbur Jati. Keturunan dari seorang ibu:

                                                               1. Toga Siregar (Ja Marmerong)

                                                               2. Raja Dongoran (Ompu Doro)

                                                               3. Raja Junjungan (Ja Mangalap)

                                                               4. Ja Mangalempang (Sahala Raja)

                                                               5. Datu Nahurnuk

                                                               6. Ompu Palti Raja

                                                               7. Ompu Parlindungan

                                                               8. Ompu Raja Lintong Soruon (si Lubuk)

                                     2. Sajur Matua dengan istri…boru…dari.…, bermukim di Parau.

        Catatan: Palti Raja yang mendirikan tolu sapangkal, jakni: Sipirok, Baringin dan Parau. Dalam segala upacara Palti Raja lah yang sesungguhnya memimpin. Akan tetapi karena pamannya Sayur Matua lebih tua, maka kepadanya selalu diberikan ja- batan Raja Panusunan Bulung (RPB). Lama kelamaan masyarakat di Sipirok mengira bahwa Sayur Matua dari Parau lebih siangkaan dari Palti Raja di Sipirok, ini tidak benar. Di Bunga Bondar Namora Padang lah yang siangkaan disana.

 

Tarombo Marga Siregar dari Bunga Bondar

 

Tarombo Marga Siregar

keturunan

Lubuk Siregar,  gelar Ompu Raja Lintong Soruon

————————————————————————-

Generasi Pertama

     Ja Lintong, Lubuk Siregar, gelar Ompu Raja Lintong Soruon, yang berkampung di Baringin lalu pindah ke Sibadoar. Dua orang istrinya, yakni: boru Hutasuhut dari Lobu Han-dis, babere Ompu ni Hatunggal yang berdiam di Sipirok, dan boru Sagala yang berasal dari Padang Bolak.

Generasi Kedua

        Adapun keturunan si Lubuk Siregar, gelar Ompu Raja Lintong Soruon dari masing-masing

         Istrinya, adalah:

           a. Yang dari boru Hutasuhut asal Lobu Handis, keturunannya:

                   1. Ja Suala

                   2. Ja Ulubalang

                   3. Ja Gunung

           b. Yang dari boru Sagala asal Padang Bolak, keturunannya:

               4. Ja Halto.

Generasi Ketiga

          Selanjutnya cucu-cucu Lubuk Siregar, gelar Ompu Raja Lintong Soruon, adalah:

          a.1. Ja Suala dengan istri boru Pulungan, keturunannya:

                    1. Sutan Diapari

                    2. Ja Gading

                    3. Ja Potir

                2. Ja Ulubalang dengan istri boru Sagala, keturunannya:

                    1. Ja Sordang

               3. Ja Gunung dengan istri boru …, keturunannya:

                    1. Ja Bangun

                    2. Ja Manongkon

          b. Ja Halto dengan istri boru …, keturunannya:

                    1. Ja Tanduk.     

Generasi Keempat

          Kemudian cicit-cicit Lubuk Siregar, gelar Ompu Raja Lintong Soruon, ialah:

           a.1  Cucu-cucu Ja Suala

                    1. Sutan Diapari dengan istri boru……, keturunannya:

                                1. Ja Mampe

                                2. Ja Mangalopi 

                    2. Ja Gading dengan istri boru……, keturunannya:

                                1. Ja Harang

                    3. Ja Potir dengan istri boru……, keturunannya:

                                1. Ja Sato

                                2. Ja Habiaran

           a.2. Cucu Ja Ulubalang

                    1. Ja Sordang dengan istri boru…, keturunannya:

                                 1. Ja Lundu

           a.3. Cucu-cucu Ja Gunung

1. Ja Bangun dengan istri boru …, keturunannya:

             1. Ja Godang

             2. Ja Balian

                    2. Ja Manongkon dengan istri boru …., keturunannya:

                                 1. Ja Mardangka

                                 2. Ja Marjago

          b. Cucu  Ja Halto.

                    1. Ja Tanduk dengan istri boru …, keturunannya:  

                                 1. Ja Malik.

Generasi Kelima

Adapun anak-anak para cicit Lubuk Siregar, gelar Ompu Raja Lintong Soruon, ialah:

           a.1  Cicit-cicit Ja Suala

                    1. Cucu-cucu Sutan Diapari.

                                1. Ja Mampe dengan istri boru……, keturunannya:

                                          1.Sutan Ulubalang

                                          2. Bolat (pr)

                                          3. Sutan Doli

                                          4. Ja Manila

                                          5. Ja Hirnjam

                                          6. Ja Marnida

                                2. Ja Mangalopi dengan istri boru……, keturunannya:

                                          1. Ja Gading.

                                          2. Kali Alam

                                          3. Ja Langgean

                    2. Cucu Ja Gading.

                                1. Ja Harang dengan istri boru……, keturunannya:

                                          1. Ja Intak

                    3. Cucu-cucu Ja Potir

                                1. Ja Sato dengan istri boru……, keturunannya:

                                          1. Ja Pintor

                                          2. Ja Ungada

                                2. Ja Habiaran dengan istri boru……, keturunannya:

           a.2. Cicit-cicit Ja Ulubalang

                    1.Cucu-cucu Ja Sordang.

                                 1.Anak Ja Lundu dengan istri boru……, keturunannya:

                                           1. Si Timo

           a.3. Cicit-cicit Ja Gunug

1.Cucu-cucu Ja Bangun

             1. Ja Godang dengan istri boru……, keturunannya:

                       1. Ja Rimanan

             2. Ja Balian dengan istri boru……, keturunannya:

                       1. Ja Mohop

                    2. Cucu-cucu Ja Manongkon

                                 1. Ja Mardangka dengan istri boru……, keturunannya:

                                           1. Ja Sidalian

                                 2. Ja Marjago dengan istri boru……, keturunannya:

          b. Cicit-cicit Ja Halto.

                    1. Cucu-cucu Ja Tanduk 

                                 1. Ja Malik dengan istri boru……, keturunannya:

                                          1. Ja Horbo

                                          2. Ja Salim.

Generasi Keenam

Adapun cucu-cucu para cicit Lubuk Siregar, gelar Ompu Raja Lintong Soruon, ialah:

           a.1  Anak-anak para cicit Ja Suala

                    1. Cicit-cicit Sutan Diapari.

                                1.Cucu-cucu Ja Mampe

                                          1. Sutan Ulubalang dengan istri-istrinya:

                                                     a.Ina-1 boru Harahap dari Simasom, keturunannya:

                                                        1. Ja Soaloön (Namora Padang)

                                                        2. Ja Tulis (Dja Sangap)

                                                        3. Ja Humala (Ja Pangajian)

                                                     b.Ina-2, juga boru Harahap dari Simasom, keturunannya:

                                                        4. Ja Pinang Tua (Matheus)

                                                        5. Ja Gondom (Raja ni Bonjo)

                                                        6. Ja Bila (Ja Mandongar).

                                          2. Bolat Siregar, Ompu ni Kupia, gelar Naduma Parlindungan, menikah dengan Ja Alaan Harahap, gelar Tongku Mangaraja Hanopan, marga Harahap dari Bunga Bondar. Mereka lalu pindah ke Hanopan dan wafat disana, keturunannya:

                                                        1. Erjep (pr)

                                                        2. Sengel

                                                        3. Sogi

                                                        4. Heber

                                                        5. Lilin 

                                                        6. Nanga

                                                        7. Manis

                                                        8. Setto (pr)

                                                        9. Sanne (pr)

                                                      10. Paian

                                          3. Sutan Doli dengan istri-istrinya:

                                                     a.Dari ina boru Harahap, keturunannya:

                                                        1. Baginda Habiaran (Ompu ni Goyur)

                                                        2. Raja Ondak

                                                        3. Raja Bugis

                                                     b Dari ina boru Pane, keturunannya:

                                                        4. Banir Siregar, Patuan Bahap (Ja Mangguyang)        

                                                        5. Ja Muaro

                                                        6. Pagar Siregar (Guru Simon)

                                                  7. Ja Maliaki, Ompu Tembal (Bgd. Maliaki), gelar Ompu Raja Oloan

                                                        8. Raja Lintong  

                                           4. Ja Manila dengan istri….., boru…., keturunannya:     

                                           5. Ja Hirnjam dengan istri boru….., keturunannya:

                                                        1. Ja Lalu

                                                        2. Ja Nomor

                                                        3. Ja Kuliman, Lobe Karim

                                           6. Ja Marnida dengan istri….., boru…., keturunannya:

                                2.Cucu-cucu Ja Mangalopi

                                          1. Ja Gading. dengan istri boru……, keturunannya:

                                                        1. Ja Balemun

                                                        2. Ja Potir

                                                        3. Ja Pandoroman

                                                        4. Ja Pande

                                          2. Kali Alam dengan istri boru……, keturunannya:

                                                        1.Ja Manyembar, gelar Mangaraja Bondar Sampulu (dising-kat: Mangaraja Bondar X)

                                          3. Ja Langgean dengan istri boru……, keturunannya:

                                                        1. Ja Parenta

                    2. Cicit-cicit Ja Gading.

                                1.Cucu-cucu Ja Harang.

                                          1. Ja Intak dengan istri boru……, keturunannya:

                                                        1. Si Peter

                    3. Cicit-cicit Ja Potir

                                1.Cucu-cucu Ja Sato.

                                          1. Ja Pintor dengan istri boru……, keturunannya:

                                                        1. Ja Holak

                                                        2. Ja Baganjang

                                          2. Ja Ungada dengan istri boru……, keturunannya:

                                                        1. Ja Mandayung

                                                        2. Ja Potir

                                2. Cucu-cucu Ja Habiaran

           a.2. Anak-anak para cicit Ja Ulubalang

                    1. Cicit-cicit Ja Sordang.

                                 1. Cucu-cucu Ja Lundu.

                                           1. Si Timo dengan istri boru……, keturunannya:

                                                         1. Marthin

                                                         2. Kobet

                                                         3. Nabat

           a.3. Anak-anak para cicit Ja Gunung

1.Cicit-cicit Ja Bangun

             1. Cucu-cucu Anak Ja Godang.

                                           1. Ja Rimanan dengan istri boru……, keturunannya:

                                     1. Soripada (Ja Mangilak)

                                     2. Ja Kobus

                                     3. Si Moses

             2. Cucu-cucu Ja Balian.

1.   Ja Mohop dengan istri boru……, keturunannya:           

1.      Ja Gobob

                    2. Cicit-cicit Ja Manongkon

                                 1. Cucu-cucu Ja Mardangka

                                           1. Ja Sidalian dengan istri boru……, keturunannya:

1. Ja Ihot          

                                                         2. Ja Natar

                                                         3. Ja Tingkopan

                                 2.Cucu-cucu Ja Marjago.

          b. Anak-anak para cicit Ja Halto.

                    1. Cicit-cicit Ja Tanduk 

                                 1.Cucu-cucu Ja Malik

                                          1. Ja Horbo dengan istri boru……, keturunannya:

                                                         1. Ja Buku

                                                         2. Ja Turumun

                                          2. Ja Solim dengan istri boru……, keturunannya:

                                                         1. Ja Mangayun (Mangaraja Huta Tonga)

                                                         2. Ja Taradin (Ja Kombang)

                                                         3. Ja Mandapun (Kalifah Baki)

                                                         4. Ja Maliki

                                                         5. Ja Nasi.

Generasi Ketujuh

Adapun cicit-cicit para cicit Lubuk Siregar, gelar Ompu Raja Lintong Soruon, ialah:

       a.1  Cucu-cucu para cicit Ja Suala

                    1. Anak-anak para cicit Sutan Diapari.

                                1.Cicit-cicit Ja Mampe

                                          1. Cucu-cucu Sutan Ulubalang

     1 *  1. Namora Padang (Ja Soaloön) dengan istri …. 

       Boru Harahap dari Huta Gaja, Simasom, ketu- 

       runannya:

                 1. Ja Ondak (Dja Tandoek)

                                                                         2. Todung (Sutan Bungabondar)

                                                                         3. Gondoria (pr)

                                                                         4. Siti Baria (pr)

                                                    2 *  2. Ja Tulis (Ja Sangap) dengan istri ……

                                                               boru Harahap dari Simasom, keturunannya:

1.Ja Limbe (Ja Nagari)

                                                                         2. Renta (pr)

                                                                         3. Lenggana (pr)

                                                                         4. Andreas (Badullah Umar)

                                                   *  3. Ja Pangajian (Ja Humala) dengan istri …..

                                                               boru Harahap dari Simasom, keturunannya:

                                                                         1. Dogor (pr)

                                                                         2. Giring (pr)

                                                                         3. Bajou (pr)

                                                                         4. Jemjem (pr)

                                                                         5. Ja Diatas (Ja Pontas)

                                                                         6. Jomin (pr)

                                                   4  *  4. Ja Pinang Tua (Matheus) dengan istri-istrinya:

                                                                    a. Ina boru Harahap dari Hanopan, keturunannya:

1.Tuan Syekh Kadir (Mangaraja Bunga Bondar

                                                                         2……….(pr)

                                                                         3. Siti Romin (pr)

                                                                                 4. Nicodemus (Kuderun)

                                                                    b.Ina boru Hasibuan dari Padang Baruas, keturunan-nya:

                                                                                5. Janioli (Borayun), Syekh Soleman

                                                                        6. Ja Batangari (Haji Ahmad)

                                                     5  *  5. Ja Gondom (Raja ni Bonjol) dengan istri …..          

                                                                 boru Harahap dari Batu Gondit, iboto ni Ja Banjaran

                                                                 Harahap, keturunannya:

                                                                         1. Hirnyam (Sutan Baringin)

                                                                         2. Sutan Tua

                                                                         3. Ja Pariaman

                                                                         4. Payung Barani

                                                                         5. Karimu (Mangaraja Himpun Doli)

                                                                         6. Adil (Ja Garoga)

                                                     6  *  6. Ja Bila dengan istri…. boru….., keturunannya:

                                          2. Cucu-cucu Sutan Doli.

                                                     7  *  1. Ja Habiaran (Ompu ni Goyur)dengan istri…

                                                                   boru…dari…, keturunannya:

                                                                                 1. Tongku Sutan Diapari

                                                                         2. Patuan Dolok (Mangaraja Israel)

                                                                         3. Sutan Gunung Doli

                                                                         4. Sutan Doli Naposo.

                                                     8  *  2. Ja Ondak dengan istri….. boru……, dibuang

                                                                  Belanda  ke Semarang wafat disana. Keturunan-

                                                                  nya:

                                                                          1. Baginda Ludwig

                                                                          2. Sutan Malayu.   

                                                     9  *  3. Ja Bugis dengan istri …boru…dari……,

                                                                 keturunannya:

                                                                          1. Sutan Jason.

                                                                          2. Crillus

                                                                          3. Sutan Hadengganan

                                                                          4. Ja Oloan

                                                                          5. Ja Soaduon

                                                                          6. Sutan Singa Soro

                                                  10  *  4. Patuan Bahap (Ja Mangguyang) dengan istri

                                                               ….boru …dari…., keturunannya:

                                                                          1. Sutan Doli Naposo

                                                                          2. Sutan Paruhum

                                                                          3. Sutan Parlagutan/St.Parlindungan

                                                                          4. Ja Malayu

                                                                          5. Guru Sobar

                                                  11  *  5. Ja Muaro dengan istri… boru… dari…….,

                                                                keturunannya:     

                                                                          1. Obaja

 2. Mangaraja Lelo

                                                                          3. Ja Kompong

                                                                          4. Ja Sali

                                                                          5. Hobol na Walu

                                                                          6. Letar (Bahar)

                                                  12  *  6. Pagar Siregar (Guru Simon) dengan istri….. boru…dari….., keturunannya:

                                                                          1. Jonathan

                                                                          2. Ja Suten

                                                                          3. Cornelius

                                                                          4. Si Guru

                                                                          5. Immanuël

                                                  13  *  7. Ja Maliaki, OmpuTembal (Baginda Maliaki), gelar Ompu Raja Oloan, dengan istri Koje, boru Harahap dari Losung Batu, keturunannya:

                                                                          1. Sutan Janioli

                                                                          2. Ja Martunas

                                                                          3. Nistorius

                                                                          4. Petronella Siregar

                                                                          5. Kasander

                                                                          6. Batar

                                                                          7. Saidi (Si Yan)

                                                                          8. Si Nahor

                                                                          9. ……..(Ompu ni Masnida)

                                                                        10. Si Isak (Ja Hobol na Walu)

                                                   14  *  8. Ja Lintong dengan istri …boru… dari ……,

                                                                 keturunannya:   

                                                                          1. Sutan Mangasahon

                                                                          2. Nahaseoan

                                          3.Cucu-cucu Ja Hirnyam.

                                                   15  *  1. Ja Lalu dengan istri… boru…dari……,

                                                                 Keturunannya:

                                                                          1. Rajiun, Ja Batari

                                                                          2. Juamat, Mara Sutan

                                                                          3. Dein, Ja Batang Ari

                                                                          4. Kalimun, Ja Langgean

                                                  16  *  2. Ja Nomor dengan istri… boru…dari ……,

                                                                keturunannya:

                                                                         1……(Pindah ke Pintu Padang)

                                                  17  *  3. Kuliman, Lobe Karim, dengan istri …boru

                                                               …….dari……., keturunannya:

                                                                         1. Si Muda

                                                                         2. Soleman

                                2.Cicit-cicit Ja Mangalopi yang bermukim di Bunga Bondar dan Bondar

                                   Sampulu (Bunga Bondar X).

                                          1.Cucu-cucu Ja Gading

                                                 18  *  1. Ja Balemun dengan istri… boru….dari……,

                                                               keturunanya:

                                                                         1. Ja Doli

                                                 19  *  2. Ja Potir dengan istri …boru….dari…., ketu-

                                                               runannya:

                                                                         1. Ja Taromar

                                                                         2. Ja Naguru

                                                                         3. Ja Ulubalang

                                                                         4. Sutan Saidi

                                                 20  *  3. Ja Pandoroman dengan istri….boru…dari….,

                                                               keturunannya:

                                                                         1. Ja Linggoman (Baginda Hasian)

                                                                         2. Pandita Johannes

                                                 21 *  4. Ja Pande dengan istri …boru…dari….., ketu-

                                                              runannya:

                                                                         1. Mangaraja Lampas

                                                                         2. Sutan Paruhuman

                                          2.Cucu-cucu Kali Alam

                                                 22  *  1. Ja Manjembar, Mangaraja Bondar Sampulu  dengan istri ….boru…dari…., keturunannya:

                                                                         1. Sutan Kalisati

                                                                         2. Ja Langgean.

                                                                         3. Gorga

                                          3.Cucu-cucu Ja Langgean.

                                                23  *  1. Ja Parenta dengan istri ….boru…dari….., keturunannya:

                                                                         1. Ja Marali

                                                                         2. Ja Tomat

                    2. Anak-anak para cicit Ja Gading.

                                1.Cicit-cicit Ja Harang.

                                          1.Cucu-cucu Ja Intak (Ittak).

                                                24  *  1. Si Peter dengan istri.. boru…dari…, keturunannya

                    3. Anak-anak para cicit Ja Potir

                                1.Cicit-cicit Ja Sato.

                                          1.Cucu-cucu Ja Pintor.

                                                25  *  1. Ja Holak dengan istri…boru…dari…, keturunan-

                                                              nya:

                                                                            1. Mangaraja Gato

                                                                            2. Ja Ijo

                                                 26  *  2. Ja Baganjang dengan istri… boru…dari…, ke-turunannya:

                                                                            1. Si Kali   

                                                                            2. Ja Mantaris

                                                                            3. Ja Panggalak

                                                                            4. Ja Palakam

                                                                            5. Ja Kirdalom (pindah ke Simangumban).

                                          2.Cucu-cucu Ja Oengada.

                                                 27  *  1. Ja Mandayung dengan istri… boru…dari…., keturunannya:

                                                                            1. Ja Kombang

                                                 28  *  2. Ja Potir dengan istri…. boru…dari …, ketu-

                                                               runannya:

                                                                            1. Si Pandjang

                                2. Cicit-cicit Ja Habiaran.

           a.2. Cucu-cucu para cicit Ja Ulubalang

                    1.Anak-anak para cicit Ja Sordang.

                                 1.Cicit-cicit Dja Loendoe.

                                           1. Cucu-cucu Si Timo.

                                                 29  *  1. Martin dengan istri… boru…dari…, keturunannya:

                                                 30  *  2. Kobet dengan istri… boru…dari …, keturunannya:

                                                 31  *  3. Nabat dengan istri…  boru…dari…, keturunannya:

           a.3. Cucu-cucu para cicit Ja Gunung

1.Anak-anak para cicit Ja Bangun

             1.Cicit-cicit Ja Godang.

                       1. Cucu-cucu Ja Rimanan.

                             32 *  1. Soripada (Lintong) dengan istri… boru…dari….,

                                          keturunannya:

                                                       1. Ja Inal

                               33 *  2. Ja Kobas dengan istri…. boru…dari..…, keturu-

                                         nannya:

                                                       1. Haji Syekh Abdul Hamid

                                                       2. Ja Tumalin

                               34 *  3. Si Moses dengan istri …boru…dari   …, ketu-

                                             runannya:

                                                        1. Guru Panguhuan

                                                        2. Si Suman

             2.Cicit-cicit Ja Balian.

                       1. Cucu-cucu Ja Mohop.

                               35 *  1. Ja Gobob dengan istri… boru……dari……,

                                            keturunannya:

                                                        1. Si Lempang

                    2. Anak-anak para cicit Ja Manongkon

                                 1.Cicit-cicit Ja Mardangka

                                           1.Cucu-cucu Ja Sidalian

                                                    36 *  1. Ja Ihot dengan istri… boru……dari…….,

                                                                  keturunannya:

                                                                            1. Haji Bokar

                                                                            2. Ja Tuju

                                                                            3. Ja Siau (Sutan Panangaran)

                                                    37 *  2. Ja Natar dengan istri….. boru……dari…….,

                                                                 keturunannya:

                                                                            1. Ja Kiaman

                                                    38 *  3. Ja Tingkopan dengan istri…. boru…dari…..,

                                                                 keturunannya:

                                                                            1. Ja Palembang

                                        2. Cicit-cicit Ja Marjago.

          b. Cucu-cucu para cicit Ja Halto.

                    1. Anak-anak para cicit Ja Tanduk 

                                 1.Cicit-cicit Ja Malik

                                          1.Cucu-cucu Ja Horbo

                                                  39 *  1. Ja Buku dengan istri…. boru……dari…….,

                                                               keturunannya:

                                                                            1. Komar

                                                                            2. Roidin

                                                  40 *  2. Ja Tarumun dengan istri….boru…dari……, keturunannya:

                                                                            1. Basa        

                                                                            2. Tua    

                                          2.Cucu-cucu Ja Salim      

                                                   41 *  1. Ja Mangayun, gelar Mangaraja Huta Tonga dengan istri …boru…dari…, keturunannya:

                                                                            1. Ja Lapat.

                                                                            2. Marahadin.

                                                                            3. Marasaib.

                                                   42 *  2. Ja Taradin, Ja Kombang, dengan istri …..bo-         

                                                                ru…, keturunannya:

                                                                            1. Tahari.

                                                                                    2. Ja Tahanan.

                                                   43 *  3. Ja Mandapun, gelar Khalifah Baki, dengan istri

                                                                …..boru…..dari…., keturunannya:

                                                                            1. Soleh.

                                                                            2. Haji Rosip.

                                                                            3. H. Mat Jasin.         

                                                   44 *  4. Ja Maliki dengan istri….boru…dari….., keturu-

                                                                nannya:

                                                                            1. Takim.

                                                   45 *  5. Ja Nasi, Ja Suala, dengan istri… boru…dari

                                                                …., keturunannya:

                                                                            1.

Catatan: Nomor urut 1 hingga 45 dengan bintang (*) dibelakangnya menandakan nama para om-pu Marga Siregar dari Generasi Ketujuh di Bunga Bondar. Mulai dari Generasi Kese-puluh dan seterusnya, nama-nama ompu ini berikut nomor urutnya akan menjadi awal penulisan tarombo. Dengan demikian penulisan ulang nama-nama para ompu ini tidak lagi diperlukan. Terdapat semuanya 45 nama para ompu marga Siregar dari Bunga Bondar pada generasi ketujuh.

 

Generasi Kedelapan

Adapun anak-anak para cicit dari para cicit Ja Lintong

           a.1  Cicit-cicit para cicit Ja Suala

                    1. Cucu-cucu para cicit Sutan Diapari.

                                1.Anak-anak para cicit Ja Mampe

                                          1. Cicit-cicit Sutan Ulubalang

1.Cucu-cucu  Namora Padang (Ja Soaloön).

                 1. Ja Tanduk dengan istri boru…., keturunannya:.

                                 1. Ja Manduhir

                                 2. Siti Anggur (pr)

                                                                         2. Todung, gelar Sutan Bunga Bondar, dengan istrinya boru Harahap dari Simasom. Beliau wafat tanggal 16 April 1904, keturunannya:                                                                 

                                                                                         1. Padang, Ja Mulia (Tongku Raja Mulia)

                                                                                         2. Sagira (pr)

                                                                                         3. Ja Inda Mora

                                                                                         4. Si Lokot (Sahang)

                                                                                         5. Ja Sangap (Baginda Soritua)

                                                                                         6. Dorima (pr)

                                                                                         7  Siti Aminah (pr)

                                                                                         8. Mangkuto, Ja Aminudin (Mangaradja Namora)

                                                                         3. Gondoria menikah dengan marga Pulungan dari Sipirok.

                                                                         4. Siti Baria menikah dengan marga Harahap dari Huta Gogar.

                                                        2. Cucu-cucu Ja Tulis (Ja Sangap).                                            

                                                                         1. Ja Limbe (Ja Nagari) dengan istri boru…., keturunannya:

                                                                         2. Renta menikah dengan marga Harahap Pargarutan.

                                                                         3. Lenggana menikah dengan marga Hasibuan Barumun.

                                                                         4. Andreas (Badullah Umar) dengan istri-istrinya:

                     a. Ina boru Pohan dari Sipirok keturunannya:

1. Baginda Soagahon.

                                                                                         2. Dalkit (pr)

                                                                              b. Ina boru Pulungan dari Silaia, keturunannya:

                                                                                         3. Joman (pr)

                                                                                         4. Napiah (pr)

                                                        3. Cucu-cucu Ja Pangajian (Ja Humala)                  

                                                                         1. Dogor menikah dengan marga Rambe dari

                                                                             Batu Horpak.

                                                                         2. Giring, gelar Ompu ni Sutor (1848-1925) meni-

                                                                             kah dengan Sengel Harahap, gelar Baginda Par-balohan, marga Harahap dari Hanopan, keturu-nannya:

                                                                                      1. Abdul Hamid (Sutan Hanopan)

                                                                                      2. Kasim (Mangaraja Elias Hamonangan)

                                                                                      3. Rakhmat (Haji Abdullah Umar)

                                                                         3. Bajou menikah dengan marga Pane dari Lancat.

                                                                         4. Jemjem menikah dengan marga Rambe dari Ba-

                                                                              tu Horpak.

                                                                         5. Ja Diatas dengan istri boru Nasution dari Pa- dang-padang . Ja Pontas, wafat 17 Agustus 1886.  Keturunannya:

                                                                                        1. Giring (Nonggar, Goyur, pr)

                                                                                        2. Tuan Kumala, Baginda Kahar    (Baginda Humala Hasian).

                                                                                        3. Mangaraja Pangajian (Mangaraja Soaloön)

                                                                                        4. Suhunan, Ja Humala.

                                                                                        5. Naera (pr)

                                                                         6. Jomin menikah dengan… marga Batu Bara dari Bunga Bondar.

                                                        4. Cucu-cucu Ja Pinang (Matheus)                                                   

                                                                         1. Tuan Syekh Kadir (Mangaraja Bunga Bondar) dengan istri-istrinya.

                                                                                     a. Ina boru .. dari Angkola Julu.

                                                                                     b. Ina boru Harahap dari Sipirok.

                                                                                        1. Nursani (pr)

                                                                                        2. Rakiba (pr)

                                                                                        3. Maliaki (Mara Ondak)

                                                                                        4. Sorip (Ja Sorail)

                                                                                        5. Nur Awan (pr)

                                                                                        6. Ja Gondom

                                                                                        7. Siti Roin (pr)

                                                                         2. …menikah dengan…., marga Hasibuan

                                                                             dari Somba Debata.

                                                                         3. Nicodemus (Kuderun) dengan istri boru…, keturunannya:

                                                                                        1. Barunggam (Si Pinang Naposo)

                                                                                        2. Solok

                                                                                        3. H.A.Mutalib

                                                                         4. Janioli (Sutan Borayun), Syekh Soleman  dengan istri-istrinya.

                                                                                   a. Ina boru Harahap dari Batu Gana, ketu-runannya::

                                                                                       1. Pinang, Ja Manyembar (Mangaraja Bondar X)

                                                                                     b. Ina boru Hasibuan dari Pd. Baruas, ketu-runannya::

                                                                                        2. Humala

                                                                                        3. Sati

                                                                                        4. Soaloön

                                                                                        5. Pontas Samri

                                                                                        6. Giring (pr)

                                                                                        7. Samsuddin

                                                                                        8. Baharuddin

                                                                                        9. Anwar Rahman

                                                                         5. Ja Batangari (H. Ahmad) dengan istri boru Hasibuan dari Pd. Baruas, keturunannya:

                                                                                        1. Hasyim

                                                                                        2. Ramla (pr)

                                                                                        3. Buyung

                                                                                        4. Bayani (pr)

                                                                                        5. Chaidir

                                                                                        6. Kadir

                                                        5. Cucu-cucu Ja Gondom (Raja ni Bonjo)       

                                                                         1. Hirnyam (Sutan Baringin) dengan istri boru Rambe dari Simasom, keturunannya:

                                                                                        1. Marongap

                                                                                        2. Marasia.

                                                                                        3. Soripada

                                                                         2. Sutan Tua dengan istri boru…,   keturunannya:

                                                                                        1. Nurilla (pr)

                                                                                        2. ………..(pr)

                                                                         3. Ja Pariaman dengan istri boru Rambe dari Simasom, keturunannya:

                                                                                        1. Si Ace (Mangaraja Ginagan)

                                                                                        2. Pardamean

                                                                         4. Payung Barani dengan istri boru Tambunan dari Sibadoar, keturunannya:

                                                                                        1. Tidour (pr)

                                                                                        2. Surto (pr)

                                                                                        3. Bonjol

                                                                                        4. Sukur (Mgr. Gondom Muda)

                                                                                        5. Jonab (Mara Bano)

                                                                                        6. Pamili Sontang

                                                                                        7. Sahala (Bgd. Mampe Tua)

                                                                         5. Karimun (Mangaraja Himpun Doli) dengan istri boru Rambe dai Batu Horpak, keturunannya:

                                                                                        1. Bonur (pr)

                                                                                        2. Pandapotan

                                                                                        3. Hamonangan

                                                                                        4. Fatimah (pr)

                                                                                        5. Azizah (pr)

                                                                         6. Adil (Ja Garoga) dengan istri boru Hutasuhut dari……, keturunannya:

                                                                                        1.Pangeran (T. Mampe Tua).

                                                                                        2. Mariana (pr)

                                          2. Cicit-cicit Sutan Doli.

                                                        1. Cucu-cucu Ja Habiaran (Ompu ni Goyur).

                                                                         1. Tongku Sutan Diapari dengan istri boru…., keturunannya:

                                                                                        1. Ja Pandapotan

                                                                                        2. Khalipah Salih

                                                                                        3. Baginda Martua

                                                                                        4. Guru Maraidun

                                                                                        5. Si Harris

                                                                                        6. Si Sarip, (B.M.Muda)                                                                                

                                                                         2. Patuan Dolok (Mangaraja Israel) dengan istri boru…., keturunannya:

                                                                                        1. Musa Siregar, gelar Baginda

                                                                                            Parlindungan

                                                                                        2. Sutan Josia

                                                                                        3. Baginda Namora

                                                                                        4. Baginda Solenggangon

                                                                                        5. Merari

                                                                         3. Sutan Gunung Doli dengan istri boru….

                                                                             …….., keturunannya:

                                                                                         1. Sutan Parlindungan

                                                                         4. Sutan Doli Diapari dengan istri…., keturunan-nya:

                                                                                         1. Dr. Marataon

2. Guru Padang Bolak

                                                                                         3. Dr Parimpunan

                                                                                         4. Ir.Natal

                                                                                         5. Parluhutan (Guru Sende Tua)

                                                                                         6. Soritua, gelar Raja Humani.

                                                        2. Cucu-cucu Ja Ondak.      

                                                                          1. Baginda Ludwig dengan istri boru…., keturunannya:

                                                                                         1. Lisias

                                                                                         2. Rampari

                                                                                         3. Pudi

                                                                          2. Sutan Malayu dengan      istri boru…., keturunannya:    

                                                                                         1. Si Juang

                                                                                         2. Si Dangat

                                                                                         3. Nahason

                                                                                         4. Silo

                                                        3. Cucu-cucu Ja Bugis

                                                                          1. Sutan Jason. dengan istri boru…, keturunannya:.

                                                                                         1. Parlaungan

                                                                                         2. Pontas (Pottas)

                                                                                         3. Dasma

                                                                                         4. Batu

                                                                                         5. Columbus (Rachmat Ali)

                                                                          2. Crillus dengan istri boru…., keturunan-

                                                                               nya:       

                                                                                         1. Si Jan

                                                                                         2. Hengkul

                                                                          3. Sutan Hadengganan dengan istri boru…, keturunannya:

                                                                                        1. Si Tohim

                                                                                        2. Si Parluhutan

                                                                                        3. Parhimpunan

                                                                          4. Ja Oloan dengan istri boru…., keturu-

                                                                              nannya:

                                                                          5. Ja Soaduon dengan istri boru…., ketu-

                                                                               runannya:

                                                                                         1. Biaran

                                                                          6. Sutan Singa Soro dengan istri boru…..,

                                                                               keturunannya:

                                                                                         1. Panangaran

                                                        4. Cucu-cucu Patuan Bahap (Ja Mangguyang)

1. Sutan Doli dengan istri boru…. , ketu-

                                                                              runannya:

1. Baginda Mangguyang

                                                                                         2. Si Peter

                                                                                         3. Mampe

                                                                                         4. Oloan

                                                                                         5. Bua

                                                                                         6. Halna

                                                                          2. Sutan Paruhum dengan istri boru…, keturunan-nya:

                                                                                         1. Johar

                                                                                         2. Rembang

                                                                                         3. Firman

                                                                                         4. Tarip

                                                                          3. Sutan Parlagutan/St.Parlindungan dengan istri boru…, keturunannya:

                                                                                         1. Lintong

                                                                                         2. Simon

                                                                                         3. Abinadal

                                                                          4. Ja Malayu dengan istri boru…., keturunannya:

                                                                                         1. Joab

                                                                                         2. Aminudin

                                                                          5. Guru Sobar dengan istri boru….., keturunan-nya:

                                                                                         1. Firman

                                                                                         2. Darianas

                                                                                         3. Johanes

                                                                                         4. Mesak

                                                        5. Cucu-cucu Ja Muaro   

                                                                          1. Obaja, gelar Sutan Pinayungan, dengan istri boru…, keturunannya:

                                                                                                    1. Si Muaro

                                                                                          2. Herman

                                                                                          3. Marasi

                                                                                          4. Famili

                                                                          2. Mangaraja Lelo dengan istri… boru….., Anggota Plaatselijke Raad van Angkola en Sipi-rok dan Pengadilan Landraad di Sipirok dari tahun 1927 hingga1941. Keturunannya:

                                                                                        1. Binanga

                                                                                        2. Martuani

                                                                                        3. Naek

                                                                                  3. Ja Kompong dengan istri boru….., ketu-                                 

                                                                                      runannya:                                                                        

                                                                                        1. Panusunan

                                                                                        2. Nurmala

                                                                                        3. Si Mawan

                                                                                        4.

                                                                                        5.

                                                                          4. Ja Sali, gelar Sutan Mangasahon, dengan istri boru….., keturunannya:

1. Dumbas

                                                                                        2. Khaidar

                                                                                        3. Dorintan

                                                                                        4. Montor (Mutia).

                                                                          5. Jonathan, Hobol Na Walu dengan istri boru…,   keturunannya:

                                                                          6. Letar (Bahar) Siregar, gelar Sutan Borayun, dengan istri boru Pane dari Arse, keturunannya:

                                                                                        1. Lolot

                                                                                        2. Parningotan (Bunga Bondar)

                                                        6. Cucu-cucu Pagar Siregar (Guru Simon).                                                                        1. Jonathan dengan istri boru…., keturu-

                                                                              nannya:

                                                                          2. Ja Suten dengan istri boru….., ketu-

                                                                              runannya:

                                                                                        1. Humala

                                                                                        2. Tembang

                                                                          3. Cornelius dengan istri boru….., keturu-

                                                                              nannya:

                                                                                        1. Tagam

                                                                          4. Si Goeroe dengan istri boru….., keturu-

                                                                              nannya:

                                                                          5. Immanuël dengan istri boru….., keturu-

                                                                              nannya:

                                                                                        1. Pontas (Pottas)

                                                        7. Cucu-cucu Ja Maliaki, Ompu Tembal (Baginda Maliaki), gelar

                                                            Ompu Raja Oloan.

                                                                          1. Sutan Janioli menjadi Demang di Pulau Nias (Demang Natobang) dengan istri-istrinya:

                                                                              a. Ina boru Harahap dari Bunga Bondar, keturunannya:

                                                                                        1. Tembal

                                                                                        2. Pangaloan

                                                                                        3. Tagor

                                                                                        4. Mauten

                                                                                        5. Lompo

                                                                                        6. Surtani (pr),

                                                                               b. Ina boru Pane dari Nabonggal, keturunan-nya:

                                                                                        7. Tating

                                                                                        8. Sabinar (pr)

                                                                                        9. Bangkit

                                                                                      10. Nurmija (pr)

                                                                                      11. Edi

                                                                                      12. Kainia

                                                                                      13. Erki

                                                                                      14. Metman

                                                                          2. Dja Martunas, gelar Mangaraja Soripada, dengan istri boru….., keturunannya:

                                                                                        1. Gindo

                                                                                        2. Buliga

                                                                                        3. Walter

                                                                                        4. Tambang

                                                                                        5. Tumpal.

                                                                          3. Nistorius dengan istri boru….., keturu-

                                                                              nannya:

                                                                                        1. Agus

                                                                          4. Petronella Siregar (Ompu ni Paulina) menikah dengan Kasim Harahap, gelar Tongku Mangara- ja Elias Hamonangan, marga Harahap dari Hanopan, keturunannya:

                                                                                        1. Tabiran

                                                                                        2. Dagar Na Lan

                                                                                        3. Dimpu

                                                                                        4. Menmen

                                                                                        5. Siti Dinar

                                                                                        6. Partaonan (BSP)

                                                                                        7. Hakim

                                                                                        8. Posma

                                                                                        9  Krisna Murti

                                                                                      10. Syamsu (Bakhtiar)

                                                                                      11. Toga Mulia

                                                                                      12. Mastiurma

                                                                          5. Kasander dengan istri boru….., keturunan-

                                                                              nya:

                                                                                        1. Dangas

                                                                                        2. Nyanga

                                                                                        3. Gustaf

                                                                          6. Batar dengan istri boru….., keturunannya:

                                                                                        1. Lolot

                                                                                        2. Moget

                                                                          7. Saidi (Si Yan) dengan istri boru….., keturunan-

                                                                               nya:

                                                                                        1. Lungun

                                                                          8. Si Nahor dengan istri boru….., keturu-nannya:

                                                                                        1. Hampu

                                                                                        2. Yansen

                                                                                        3. Johan

                                                                                        4. Kartini

                                                                          9.  …..(Ompu ni Masnida) menikah dengan Melanthon Harahap, gelar Mangaraja Ujung Padang, marga Harahap dari  Bunga Bondar, keturunannya:

                                                                                        1. Julianus (Juli)

                                                                                        2. Hadrianus (Ponten)

                                                                                        3. Beheri

                                                                                        4. Siti Merawan

                                                                                        5. Nur Cahaja

                                                                                        6. Jenahara

                                                                        10. Si Isak (Ja Hobol Na Walu) dengan istri  boru

                                                                              …., keturunannya:

                                                                                        1. Kotan

                                                                                        2. Pandu

                                                        8. Cucu-cucu Ja Lintong.

                                                                          1. Sutan Mangasahon dengan istri boru…,

                                                                               keturunannya:

                                                                                        1. Si Sahala

                                                                                        2. Si Panggang

                                                                          2. Nahaseon dengan istri boru…, dengan istri boru……, keturunannya:

                                                                                        1. Maliaki

                                                                                        2. Hampu

                                                                                        3. Panyahatan

                                                                                        4. Darajat

                                                                                        5. Panangian

                                                                                        6. Naek

                                                                                        7. Habiaran

                                          3.Cicit-cicit Ja Hirnyam.

                                                        1. Cucu-cucu Ja Lalu.

                                                                          1. Ja Batari (Rajiun) dengan istri boru-……, keturunannya:

                                                                                         1. Bonggung

                                                                                         2.

                                                                          2. Mara Sutan (Juamat) dengan istri boru….., keturunannya:

                                                                                         1. Johari.

                                                                                         2.

                                                                          3. Ja Batang Ari (Dein) dengan istri boru…., keturunannya:

                                                                                         1. Latip

                                                                                         2. Guna

                                                                                  4. Ja Langgean (Kalimun)  dengan istri boru….., keturunannya:

                                                                                         1.

                                                                                         2.

                                                        2. Cucu-cucu Ja Nomor.

                                                                            1…. dengan istri boru…., (pindah ke Pintu Pa-     

                                                                       dang Angkola Jae, keturunannya:                                                                                                                                                    

                                                                                         1.

                                                        3. Cucu-cucu Kuliman (Lobe Karim).

                                                                            1. Si Muda dengan istri boru…., keturu-

                                                                                nannya:

                                                                                         1. Mampe

                                                                            2. Soleman dengan istri boru…., keturu-

                                                                                nya:

                                2.Anak-anak para cicit Ja Mangalopi yang bermukim di Bunga Bondar dan Bondar Sampulu (Bondar X).

                                          1.Cicit-cicit Ja Gading

                                                        1. Cucu-cucu Ja Balemun

                                                                            1. Ja Doli dengan istri boru….., keturunannya:

                                                                                nanya:

                                                                                         1. Baginda Diapari

                                                                                         2. Samiun

                                                                                         3. Gindo

                                                        2. Cucu-cucu Ja Potir                                                                                  1. Ja Taromar dengan istri boru…., keturunan-

                                                                                 nya:

                                                                                         1. Ja Potir (Mangaraja Soangkupon)

                                                                                         2. Ja Isa (Si Bidun)

                                                                            2. Ja Naguru dengan istri boru….., keturunan- nya:

                                                                                         1. Mara Sutan (Mangaraja Gading Tua)

                                                                                         2. Batara Diangsa (Si Maju)

                                                                            3. Ja Ulubalang dengan istri boru….., keturu-

                                                                                nannya:

                                                                                         1. Lenian

                                                                                         2. Baikum

                                                                                         3. Baginda Habiaran

                                                                            4. Sutan Saidi dengan istri boru….., keturunan-

                                                                                nya:

                                                                                         1. Saidi Ahmad

                                                                                         2. Amir

                                                                                         3. Parlindungan

                                                        3. Cucu-cucu Ja Pandoroman.

                                                                            1. Ja Linggoman (Baginda Hasian) dengan istri

                                                                                boru…., keturunannya:

                                                                                         1. Ja Sokondar

                                                                                         2. Ja Pandoroman

                                                                                         3. Sutan Maliun

                                                                                         4. Si Gading

                                                                                         5. Ja Godang

                                                                                         6. Daralin

                                                                            2. Pandita Johannes dengan istri boru….., ke-

                                                                                turunannya:

                                                                                         1. Martin Luther

                                                                                         2. Jason

                                                                                         3. Boni

                                                                                         4. Yustin

                                                                                         5. Immanuël

                                                        4. Cucu-cucu Ja Pande.

                                                                            1. Mangaraja Lampas dengan istri boru …., keturunannya:

                                                                                         1. Ja Hatimbulan

                                                                                         2.

                                                                            2. Sutan Paruhuman dengan istri boru……, keturunannya:

                                                                                        1. Si Maniangi

                                                                                        2.

                                                                                        3.

                                          2.Cicit-cicit Kali Alam

                                                        1. Cucu-cucu Ja Manyembar, Mangaraja Bondar Sampulu (Mangaraja Bondar X).

                                                                            1. Sutan Kalisati dengan istri boru….., keturunannya:

                                                                                        1. Mangaraja Tagor

                                                                            2. Ja Langgean (pindah ke Padang Baruas) dengan istri boru…, keturunannya:

                    3. Gorga Siregar, gelar Ompu ni Mina, menikah dengan Rachmat Harahap, gelar Sutan Na-bonggal (Hadji Abdullah Umar), marga Hara-hap dari Hanopan, keturunannya:

                                                                                        1. Bahat

                                                                                        2. Oetir

                                                                                        3. Marip

                                                                                        4. Sahada

                                                                                        5. Malige

                                                                                        6  Zainuddin

                                                                                        7. Asia (Aisyah)

                                          3.Cici-cicit Ja Langgean.

                                                        1. Cucu-cucu Ja Parenta.

                                                                            1. Ja Marali dengan istri boru….…, keturunan-nya:

                                                                                        1. Mara Hadin

                                                                                        2. Soripada

                                                                                        3. Ja Parenta

                                                                            2. Ja Tomat dengan istri boru……, ketunannya:

                                                                                        1. Hang Tuah

                                                                                        2. Lopi

                                                                                        3. Si Bondar

                    2. Cucu-cucu para cicit Ja Gading.

                                1.Anak-anak Cicit-cicit Ja Harang.

                                          1.Cicit-cicit Ja Intak .

                                                        1. Cucu Si Peter

                    3. Cucu-cucu para cicit Ja Potir

                                1.Anak-anak Cicit-cicit Ja Sato.

                                          1.Cicit-cicit Ja Pintor.

                                                        1. Cucu-cucu Ja Holak.

                                                                            1. Mangaraja Gato dengan istri boru……, keturunannya:

                                                                                       1. Sutan Gunung Tua

                                                                                       2. Hinalongan (Baginda Manompas)

                                                                                       3. Ja Gulangan

                                                                                       4. Ja Hulim

                                                                                       5. Si Sei

                                                                            2. Ja Ijo dengan istri boru……, ketu-

                                                                                runannya:

                                                                                       1. Si Somail

                                                        2. Cucu-cucu Ja Baganjang.

                                                                            1. Si Kali dengan istri boru……, keturunannya:  

                                                                                        1. Si Usin

                                                                                        2. Si Soman

                                                                            2. Ja Mantaris dengan istri boru……, keturu-nannya:

                   3. Ja Panggalak dengan istri boru… keturunan-nya:

                                                                            4. Ja Palakam dengan istri boru……,

                                                                                 keturunannya:

                                                                                        1. Darus

                                                                                        2. Hamid

                                                                                        3. Mahadan

                                                                                        4. Makum

                                                                            5. Ja Kirdalom dengan istri boru……,  keturu-nannya:

                                          2.Cicit-cicit Ja Ungada.

                                                        1. Cucu-cucu Ja Mandayung

                                                                            1. Ja Kombang dengan istri boru……, keturu-nannya:

                                                                                        1. Ja Diapari

                                                                                        2. Si Pintor

                                                                                        3. Si Eleng

                                                        2. Cucu-cucu Ja Potir.

                                                                            1. Si Panjang dengan istri boru……, keturu-nannya:

                                                                                        1. Si Pasir

                                                                                        2. Si Amirullah

                                2. Anak-anak cicit-cicit Ja Habiaran.

           a.2. Cicit-cicit para cicit Ja Ulubalang

                    1.Cucu-cucu para cicit Ja Sordang.

                                 1.Anak-anak para cicit Ja Lundu.

                                           1. Cicit-cicit Si Timo.

                                                         1. Cucu-cucu Marthin.

                                                                           1. ….dengan istri boru …keturunannya:

                                                         2. Cucu-cucu Kobet.

                                                                           1.      dengan istri boru …keturunannya:

                                                         3. Cucu-cucu Nabat.

                                                                           1.      dengan istri boru …keturunannya:

           a.3. Cicit-cicit para cicit Ja Gunung

1.Cucu-cucu para cicit Ja Bangun

             1.Anak-anak para cicit Ja Godang.

                       1. Cicit-cicit Ja Rimanan.

                                     1. Cucu-cucu Soripada (Lintong)                                                              1. Ja Inal dengan istri boru…………….

                                                             , keturunannya:

                                                                     1. Mara Uhum

                                                                     2. Kario

                                     2. Cucu-cucu Ja Kobas

                                                        1. Haji Syekh Abdul Hamid dengan

                                                            istri boru….., keturunannya:

                                                                     1. Hasan.

                                                        2. Tumalin dengan istri boru……,          

                                                            keturunannya:

                                                                     1.

                                     3. Cucu-cucu Si Moses

                                                                            1. Guru Panguhuan dengan istri  boru  ……, ke-turunannya: 

                                                                            2. Si Suman dengan istri boru..….., keturunan-nya:

                                                                      1. Soripada

             2.Cicit-cicit Ja Balian.

                       1. Cucu-cucu Ja Mohop.

                                     1. Ja Gobob dengan istri boru……, keturunannya:

                                                        1. Si Lempang

                    2. Cucu-cucu para cicit Ja Manongkon

                                 1.Anak-anak para cicit Ja Mardangka

                                           1.Cicit-cicit Ja Sidalian

                                                         1. Cucu-cucu Ja Ihot.

                                                                            1. Haji Bokar dengan istri boru……, keturu-nannya:

                                                                                         1. Ja Manongkon (Manokkon).

                                                                            2. Ja Tuju dengan istri boru……, keturunannya:

                                                                                         1. Ja Kulambu (Si Natar)

                                                                                         2. Si Jaman.

                                                                            3. Ja Siau (Sutan Panangaran) dengan  istri boru……, keturunannya:

                                                                                         1.

                                                         2. Cucu-cucu Ja Natar.

                                                                            1. Ja Kiaman dengan istri boru….., keturunannya:

                                                                                         1. Si Maju.

                                                         3. Cucuc-cucu Ja Tingkopan

                                                                            1. Ja Palembang dengan istri boru…., ketu-runannya:

                                 2.Anak-anak para cicit Ja Marjago.

          b. Cicit-cicit para cicit Ja Halto.

                    1. Cucu-cucu para cicit Ja Tanduk 

                                 1.Anak-anak para cicit Ja Malik

                                          1.Cicit-cicit Ja Horbo

                                                         1. Cucu-cucu Ja Buku

                                                                            1. Komar dengan istri boru……(pindah ke Meu-laboh, Aceh), keturunannya:

                                                                                         1. Hakim

                                                                            2. Roidin dengan istri boru……(pindah ke Ha-nopan), keturunannya:

                                                                                         1. Taradin.

                                                                                         2. Horas.

                                                                                         3. Sawal.

                                                                                         4. Mukhtar.

                                                                                         5. Bullah.

                                                         2. Cucu-cucuk Ja Tarumun

                                                                            1. Basa dengan istri boru…, keturunannya:

                                                                                         1. Mantaris.

                                                                                         2. Siddik

                                                                            2. Tua dengan istri boru…, keturunannya:

                                                                                         1.

                                          2.Cicit-cicit Ja Salim

                                                         1. Cucu-cucu Ja Mangayun, gelar Mangaraja Huta

                                                             Tonga dengan istri …..boru, keturunannya:

                                                                           1. Ja Lapat dengan istri………boru……, ketu-runannya:

                                                                                         1. Sutan Salim.

                                                                                         2. Ja Pungut.

                                                                                         3. Toib.

                                                                           2. Marahadin dengan istri………boru……, ketu-runannya:

                                                                                         1. Arifin.

                                                                           3. Marasaib dengan istri………boru……, ketu-runannya:

                                                                                         1. Maratua.

                                                                                         2. Safarudin.

                                                         2. Cucu-cucu Ja Taradin, atau Ja Kombang

                                                                          1. Tahari dengan istri……boru……………,                                                           

                                                                              keturunannya:

                                                                                         1. Ludin

                                                                                         2. Amir.

                                                                           2. Ja Tahanan dengan istri….boru………,

                                                                               keturunannya:

                                                                                          1. Kombang.

                                                                                          2. Pangibulan.

                                                                                          3. Mansur.

                                                                                          4. Dahrin.

                                                                                          5. Umar.

                                                         3. Cucu-cucu Ja Mandapun, gelar Khalifah Baki:

                                                                           1. Soleh dengan istri………boru……, ke-

                                                                               turunannya:

                                                                                          1.

                                                                           2. Haji Rosip dengan  istri…… …boru…

                                                                               …, keturunannya:                                                                         

                                                                                          1. Idris.

                                                                                          2. Karim.

                                                                                          3. Safaruddin.

                                                                           3. H Mat Yasin dengan istri……… boru…

                                                                               … , keturunannya:

                                                                                          1. Usman.

                                                                                          2. Yahya.

                                                                                          3. Sonang.

                                                             :                            4. Hasan.

                                                         4. Cucu-cucu Ja Maliki. 

                                                                          1. Takim dengan istri …….boru…….., ke-         

                                                                              turunannya:

                                                                                          1. Toha.

                                                                                          2. Sori.

                                                                                          3. Muhammad.

                                                                                          4. Sabban.

                                                                                          5. Mahlil.

                                                         5. Cucu-cucu Ja Nasi.

 

Generasi Kesembilan

Cucu-cucu para cicit dari cicit-cicit Lubuk Siregar, gelar Ompu Raja Lintong Soruon.

           a.1  Anak-anak para cicit dari cicit-cicit Ja Suala

                    1. Cicit-cicit para cicit Sutan Diapari.

                                1.Cucu-cucu para cicit Ja Mampe

                                          1. Anak-anak cicit-cicit Sutan Ulubalang

1. Cicit-cicit  Namora Padang (Ja Soaloön).

                 1. Cucu-cucu Ja Ondak (Ja Tanduk).                               1. Ja Manduhir (Baginda Imam) de-

                                      ngan istri boru Harahap dari Simasom,

                                      keturunannya:                      

                                                 1. Ja Nagari (Sjech Ismail).

                                                 2. Rayun (pr)

                                                 3. Gorga (pr)

                                                 4. Dongkur (Dokkur, pr)

                                                 5. Nunggar (pr)

                                                6. Sutan Sokondar

                                                7. H. Japar (Pangulu)

                                                                         2. Cucu-cucu Sutan Bungabondar.                                                                 

                                                                                         1. Padang, Ja Mulia (Tongku Raja Mulia)                                                               dengan istri boru Karo, keturunannya:                                                                                         

                                                                                                         1. Gondoria (pr)

                                                                                                         2. Tibaria (pr)        

                                                                                                         3. Siti Dorima (pr).  

                                                                                         2. Sagira menikah dengan…, marga Ha-rahap dari Gadu.                                                       

                                 3. Ja Inda Mora dengan istri boru Hara-hap dari Gadu, keturunannya:                                                                                                                             

                                                                                                         1. Si Enda

                                                                                                         2. Si Atas (St. Mangasahon)

                                                                                         4. Lokot (Sahang) dengan istri…..boru ….., pindah ke Pangkal Dolok, keturunannya:

                                                                                         5. Ja Sangap, Baginda Soritua dengan istri-istrinya:

                                                                                             a. Ina boru Pohan dari Parau, keturu-                                         nannya:

                                                                                                         1. Si Gindo

                                                                                                         2. Si Mara Hadin

                                                                                                         3. Jonain (Ja Mandersa)

                                                                                                         4. Jonias (Harun)

                                                                                              b. Ina boru Marpaung dari Sigelgel (Ompu ni Manduhir), keturunannya:

                                                                                                         5. Siti Era (pr)

                                                                                                         6. Amiran

                                                                                                         7. Tiro (pr)                                                                                                                 8. Reni (pr)

                                                                                                         9. Rohani (pr)

                                                                                              c. Ina boru Aritonang dari Pahae (Si Tinggi-tinggi), keturunannya:: 

                                                                                                       10. Masmin

                                                                                                       11. Nurhaima

                                                                                         6. Dorima Siregar (Ompu ni Amir) menikah dengan Abdul Hamid Hara-hap (Tuan Datu Singar), gelar Sutan Hanopan, marga Harahap dari Hano-pan, keturunannya:

                                                                                                          1. Sutor

                                                                                                          2. Maujalo

                                                                                                          3. Siti Angur (pr)

                                                                                                          4. Duma Sari (pr)

                                                                                                          5. Pelinuruddin

                                                                                                          6. Aminah (pr)

                                                                                                          7. Hisar (Sorimuda)

                                                                                                          8. Din (Diri)

                                                                                                          9. Muhammad

                                                                                                        10. Erjep (Khairani)

                                                                                                        11. Mara Jali

                                                                                                        12. Pamusuk

                                                                                         7  Siti Aminah dengan suami Ja Asan, marga Rambe dari Batu Horpak, ke-turunannya:

                                                                                                          1. Musali

                                                                                                          2. Sumar

                                                                                                          3. Pijor

                                                                                                          4. Tamin

                                                                                                          5. Pautan

                                                                                         8. Ja Aminudin  (Mangaraja Namora) dengan istri boru…. keturunannya:

                                                                                                         1. Mara Domsa.

                                                                                                         2. Siti Amina (pr)

                                                                                                         3. Siti Asma (pr)

                                                                                                         4. Nurhani (pr)

                                                        2. Cicit-cicit Ja Tulis (Ja Sangap).                                           

                                                                         1. Cucu-cucu Ja Limbe (Ja Nagari)

                                                                         2. Cucu-cucu Andreas (Galia)

                                                                                        1. Baginda Soagahon dengan istri boru Dalimunthe dari Sigelgel, keturunan-nya:

                                                                                                         1. Lenggana (pr)

                                                                                                         2. Muara

                                                                                                         3. Umar

                                                                                                         4. Batau (pr)

                                                                                                   2. Dalkit menikah dengan marga Harahap dari Hanopan.

                                                                                         3. Joman menikah dengan marga Sagala dari….

                                                                                         4. Napiah menikah dengan marga Batu Bara dari Bunga Bondar.

                                                        3. Cicit-cicit Ja Pangajian (Ja Humala)                               

                                                                         1. Cucu-cucu Ja Diatas (Ja Pontas)

                                                                                        1. Tuan Kumala, Baginda Kahar (Baginda Humala Hasian) dengan istri boru Ha-rahap dari Baringin, keturunannya:

                                                                                 Lahir../../18..   1. Gorgor (pr)

                                                                                                         2. Parlindungan (Sutan Manga-

                    tas) 

                                                                                                         3. Dogor (pr)

                                                                                                         4. Mampe

                                                                                                         5. Sunge Somarsik

                                                                                        2. Mangaraja Pangajian (Manga-

                                                                                            raja Soaloön) dengan istri boru

                                                                                            ……, keturunannya:

                                                                                 Lahir 30/12/1890 1. Aaron Diatas

                                                                                         29/06/1892 2. Samsera Tirawan (pr)

                                                                                         05/05/1894 3. Dermawan (pr)

                                                                                         24/10/1895 4. Amil Allah

                                                                                         27/05/1898 5. Thorlia (pr)

                                                                                         01/11/1900 6. Molun (pr)

                                                                                         13/12/1902 7.Tapi Gondoiman (pr)

                                                                                         17/10/1904 8. Sanggam Pontas

                                                                                         05/01/1909 9. Saudur (pr)

                                                                                        3. Suhunan, Ja Humala (1876-1918), Gu-ru Godang di Bangun Purba dengan is-tri boru Nasution dari Padang Matinggi.

                                                                                            Seorang penyusun tarombo marga Sire-                                                                                     gar dari Bunga Bondar, keturunan Si                                                                                   Lubuk, gelar Ompu Raja Lintong Soru-on ini. Keturunannya:

                                                                                 Lahir 15/07/1881 1. Anna Meta Khristina (pr)        

                                                                                         07/09/1901 2. Calvijn Ja Somarsik

                                                                                         04/04/1900 3. Buyung ( Si Jan)

                                                                                         04/06/1906 4. Longga Mariani (pr)

                                                                                         03/08/1908 5. Siti Onggar (pr)

                                                                                         11/05/1910 6. Siti Noersiah (pr)

                                                                                         03/02/1911 7. Asali Pontas Raja

                                                                                         29/04/1914 8. Siti Nursani (pr)

                                                                                         24/02/1918 9. Siti Samina (pr)

                                                                                       14/01/1920 10. Saribun.

                                                                                         4. Naera Siregar menikah dengan Ja Barumun Pulungan, keturunannya:

                                                                                                          1. Lumria (pr).

                                                                                                          2. Bintang (pr).

                                                                                                          3. Siti Hajar (pr).

                                                                                                          4. Durain (Guru Tarup Seng).

                                                        4. Cicit-cicit Ja Pinang Tua (Matheus).                                                    

                                                                         1. Cucu-cucu Mangaraja Bunga Bondar

                                                                                        1. Nursani menikah dengan marga Hasibuan dari Rondoman

                                                                                        2. Maliaki (Mara Ondak), H Rachmat  dengan istri boru Daulae dari Sunggam, keturunannya:

                                                                                                         1. Sari Gunung (pr)

                                                                                                         2. Mara Himpun (St.

                                                                                                             Bunga Bondar)

                                                                                                         3. Siti Daum (pr)

                                                                                                         4. Nunggar (pr)

                                                                                                         5. Pariaman.

                                                                                        3. Sarip (Ja Sorail) dengan istri boru Dau-lae dari Sunggam, keturunannya:

                                                                                                         1. Parlindungan ( St.  Dolok).

                                                                                                         2. Parluhutan (Mgr.

                                                                                                              Ulubalang)

                                                                                                         3. Nur Hamia (pr)

                                                                                                         4. Abdul Kadir (Mgr.

                                                                                                              Nauli)

                                                                                                         5. Mara Hamsa (Mgr.

                                                                                                             Baringin.

                                                                                        4. Nur Awan menikah dengan marga Harahap dari Lantosan.

                                                                                        5. Ja Gondom dengan istri boru

                                                                                            Harahap dari Batu Gana, keturu nannya:

                                                                                                         1. Ali Abin

                                                                                                         2. Siti Raja (pr)

                                                                                                         3. Nur Sani (pr)

                                                                         2. Cucu-cucu Kuderun

                                                                                        1. Barunggam dengan istri boru

                                                                                            ……, keturunannya:

                                                                                        2. Solok dengan istri boru……,

                                                                                            keturunannya

                                                                                        3. H.A.Mutalib dengan istri boru

                                                                                            ……, keturunannya

                                                                         3. Cucu-cucu Sutan Borayun.

                                                                                        1. Pinang, Ja Manyembar, Mgr. Bondar X, dengan istri boru Harahap dari Pa-

                                                                                            muntaran, keturunannya:

                                                                                                         1. Lenggang (pr)

                                                                                                         2. Monggun (pr)

                                                                                                         3. Soleman

                                                                                                         4. Jani (pr)

                                                                                                         5. Amir Hasan

                                                                                        2. Humala dengan istri boru Ritonga

                                                                                            dari Simangambat, keturunannya:

                                                                                                         1. Diapari

                                                                                                         2. Muliana (pr)

                                                                                                         3. Gabe (pr)

                                                                                                         4. Mara Naek

                                                                                                         5. Mara Tua

                                                                                                         6. Mustapa

                                                                                                         7. Rusli

                                                                                       3. Sati dengan istri boru Harahap                                                                                             dari Pamuntaran, keturunannya:

                                                                                                         1. Burhanuddin

                                                                                                         2. Hasan

                                                                                       4. Soaloön dengan istri boru Pane

                                                                                            dari Jonggol, keturunannya:

                                                                                                          1. Burhan

                                                                                                          2. Ambaton

                                                                                       5. Pontas Samri dengan istri boru Simamora dari Parang Gading, keturunannya:

                                                                                                          1. Berlian (pr)

                                                                                       6. Giring menikah dengan …marga

                                                                                           Pulungan.

                                                                                       7. Samsuddin dengan istri boru Pane dari Sipirok, keturunannya:

                                                                                                           1. Hairul                                                                                                                                                                                 

                                                                                                           2. Bandol

                                                                                       8. Baharuddin dengan istri boru Harahap dari Hanopan, keturunannya:

                                                                                                           1. Ismail

                                                                                                           2. Jafar

                                                                                                           3. Usman

                                                                                                           4. Mina (pr)

                                                                                                           5. Syawal

                                                                                                           6. Siti Hawa (pr)

                                                                                                           7. Zulkifli

                                                                                                           8. Siti Mariam (pr)

                                                                                                           9. Siti Hajar (pr)

                                                                                                          10. Jusuf

                                                                                       9. Anwar Rahman dengan istri boru Hasi-buan dari Padang Baruas, keturunan-nya:  

                                                                                                           1. Utama

                                                                                                           2. Nuzu

                                                                                                           3. ……..(pr)          

                                                                                                           4. Padang

                                                                                                           5. Ahmad

                                                                                                           7. Rohaya (pr)

                                                                                                           8. ……… (pr)

                                                                                                           9. Atun (pr)

                                                                         4. Cucu-cucu Ja Batangari (H.Ahmad).

                                                                                        1. Hasim dengan istri boru…

                                                                                        2. Romla menikah dengan…..

                                                                                        3. Buyung dengan istri boru…

                                                                                        4. Bayani menikah dengan boru 

                                                                                            Jawa, keturunannya:

                                                                                        5. Haidir dengan istri boru…

                                                                                        6. Kadir dengan istri boru…

                                                        5. Cicit-cicit Ja Gondom (Raja ni Bonjol)       

                                                                         1. Cucu-cucu Hirnyam, Sutan Baringin.

                                                                                        1. Dorom menikah dengan marga Pane dari Lancat.

                                                                                        2. Sutan Gunung Tua (Bila) dengan istri boru Jawa , keturunannya:

                                                                                                          1. Amir

                                                                                                          2. Usman

                                                                                                          3. Surto (pr)

                                                                                                          4. Samina (pr)

                                                                                                          5. Binu

                                                                                        3. Saharim dengan istri boru Jawa, keturunannya:

                                                                         2. Cucu-cucu Sutan Tua.

                                                                                        1. Mandongar (Mangaraja Gunung Tua) dengan istri boru Rambe, keturunannya:

                                                                                                          1. Serean (pr)

                                                                                                          2. Pariaman

                                                                                                          3. Himpun

                                                                                                          4. Hasyim

                                                                                                          5. Sereni (pr)

                                                                                                          6. Surtani (pr)

                                                                                                          7. Solenggaon

                                                                         3. Cucu-cucu Ja Pariaman.

                                                                                        1. Ace, Mgr. Ginagan dengan istri boru Rambe dari Batu Horpak, keturunan-nya:

                                                                                                          1. Mula

                                                                                                          2. Masroni (pr)

                                                                                                          3. Samadun

                                                                                                          4. Musria (pr)

                                                                                        2. Pardamean dengan istri boru Sitompul  dari Padang Bujur, keturunannya:

                                                                                                          1. Ani (pr)

                                                                                                          2. Arifin

                                                                                                          3. Pariaman

                                                                                                          4. ….

                                                                         4. Cucu-cucu Payung Barani.

                                                                                        1. Tidour (Ompu Khristian) menikah dengan Nagori Hasibuan (Bgd. Nauli) dari Simanosor.

                                                                                        2. Surto (Ompu Akbar) menikah dengan Abdul Jalil, marga Ritonga dari Silang-ge.

                                                                                        3. Bonjol dengan istri boru Sagala dari Sampean. Mahasiswa Akademi Kehu-tanan Bogor tahun 1954, keturunannya:

                                                                                                         1. Apul

                                                                                                         2. Doli

                                                                                                         3. Hadarian

                                                                                                         4. Richard

                                                                                                         5. Amrin

                                                                                                         6. Erwin

                                                                                                         7. Indra

                                                                                                         8. Minar (pr)

                                                                                        4. Sukur (Mgr. Gondom Muda dengan istri ….boru Pardede, keturunannya:

                                                                                                         1. Masnida (pr)

                                                                                                         2. Nurhayati (pr)

                                                                                                         3. Intan (pr)

                                                                                                         4. Tinur (pr)

                                                                                                         5. Yahja

                                                                                                         6. Himpun Doli

                                                                                        5. Jonab (Mara Bono) dengan istri…..bo-. ru Batu Bara, keturunannya:

                                                                                                         1. Mawan (pr)

                                                                                                         2. Gemar

                                                                                                         3. Henri

                                                                                        6. Pamili Sontang dengan istri …..boru Gorontalo, keturunannya:

                                                                                                        1. Desi Siowan (pr)
2. Efprahim Pangaribuan
3. Saulina (pr)
4. Yahya Diapari
5. Himpun Doli                                          

                                                                                        7. Sahala (Bgd. Mampe Tua) dengan istri ……boru Ritonga dari Paranjulu, ketu-runannya:

                                                                                                         1. Fatimah (pr)

                                                                                                         2. Diapari

                                                                                                         3. Suarni (pr)

                                                                                                         4. Harris

                                                                                                         5. Jetty (pr)

                                                                                                         6. Maswani (pr)

                                                                                                         7. Tince (pr)

                                                                                                         8. Lenny (pr)

                                                                                                         9. Yuniaty (pr).

                                                                         5. Cucu-cucu Karimun (Mangaraja Himpun Doli).

                                                                                        1. Bonur menikah dengan ……

                                                                                        2. Pandapotan dengan istri boru…, keturunannya:

                                                                                        3. Hamonangan dengan istri boru…, keturunannya:

                                                                                        4. Fatimah menikah dengan ……

                                                                                        5. Azizah menikah dengan ……

                                                                         6. Cucu-cucu Adil (Ja Garoga). 

                                                                                        1. Si Pangeran. (T. Mampe Tua) dengan istri….boru Harahap dari Batu Gondit, keturunannya:    

                                                                                                         1. Doli

                                                                                                         2. Hanny (pr)

                                                                                                         3. Selvia (pr)

                                                                                                         4. Syah Johan        

                                                                                                         5. Erwin

                                                                                                         6. Rosana (pr)

                                                                                        2. Marianna menikah dengan marga Nasution dari Padang Matinggi.

                                                        6. Ja Bila

                                          2. Anak-anak para cicit Sutan Doli. 

                                                        1. Cicit-cicit Ja Habiaran (Ompu ni Goyur).

                                                                         1. Cucu-cucu Tongku Sutan Diapari                                                                                          1. Adenan, Ja Pandapotan dengan  

                                                                                            istri….. boru……, keturunannya:

                                                                                                         1. Si Borayun

                                                                                        2. Khalipah Salih dengan istri…..bo-

                                                                                                      ru….., keturunannya:

                                                                                                         1. Japar (Dr. Djapar Diapari).

                                                                                                         2. Borayun.

                                                                                                         3.Nurgani (pr)

                                                                                        3. Sri Mulia, gelar Baginda Raja Martua, menjadi Demang di Natal (Demang A-man, Demang Naposo), dengan istri bo-ru Lubis dari Pakantan, keturunannya:

                                                                                                         1. Sitioli (pr).

                                                                                                         2. Tapi (pr).                                                                                                              

                                                                                                         3. Nurlela (pr)

                                                                                                         4. Masniari (pr)

                                                                                                         5. Lokot Siregar Diapari

                                                                                                             (L.S. Diapari).

                                                                                                         6. Purnama (pr).

                                                                                                         7. Limbayung (pr).

                                                                                                         8. Panusunan Diapari

                                                                                                         9. Bulan (pr)

                                                                                                       10. Aminah (pr)

                                                                                        4. Pontas, Guru Maraidun dengan istri… boru…, keturunannya:

                                                                                                         1. Pontas.

                                                                                                         2. Sam

                                                                                                         3. Leli (istri Abg. Bahmarim)

                                                                                                         4. Ir. Armen

                                                                                                         5. Amru

                                                                                                         5. Darwis

                                                                                                         6. Anni (pr)

                                                                                        5. Abdul Haris dengan istri …boru…., keturunannya:                                                                        

                                                                                        6. Si Sarip, Baginda Mangaraja Muda (B.M. Muda), Guru Sjarifuddin, Kepala HIS Kotanopan, dengan istri…. boru…, keturunannya:

                                                                                                         1. Dr. Tagor.

                                                                                                         2. Sahroni (pr), istri Bahari.

.                                                                                                        3. Syarlene (pr), istri Marulian.

                                                                                                         4. Dr. Badjora

                                                                                                         5. Pintor

                                                                                                         6. Ikhroni (pr), istri Dr.Ginting.

                                                                                                         7. Tety (pr), istri Syarifuddin.

                                                                                                         8. Doli

                                                                         2. Cucu-cucu Patuan Dolok (Mangaraja Israël)

                                                                                        1. Musa Siregar, gelar Baginda Parlin-dungan dengan istri… boru…., ke-turunannya:

                                                                                                        1. Si Muda

                                                                                                        2. Si Daulat Raja

                                                                                                        3. Israël

                                                                                        2. Sutan Josia dengan istri…. boru….., keturunannya:

                                                                                                        1. Yustin

                                                                                                        2. Hamonangan

                                                                                                        3. Philipus

                                                                                        3. Baginda Namora dengan istri…. boru……, keturunannya:

                                                                                            Ina-1:

                                                                                                        1. Selepus

                                                                                                        2. Posma

                                                                                                        3. Aleks

                                                                                                        4. Maria (pr)

                                                                                             Ina-2:

                                                                                                        5. J.U. Siregar

                                                                                                        6. Matoga Siregar

                                                                                                        7. H.E.E. Siregar

                                                                                         4. Baginda Solenggangon dengan istri

                                                                                             …. boru…., keturunannya:

                                                                                        5. Merari dengan istri…. boru….,

                                                                                            keturunannya:

                                                                                                          1. Tinus.

                                                                         3. Cucu-cucu Sutan Gunung Doli.

                                                                                         1. Sutan Parlindungan dengan istri… boru…., keturunannya:

                                                                         4. Cucu-cucu Sutan Doli.

                                                                                         1. Dr. Marataon dengan istri…. boru…, keturunannya:

                                                                                         2. Guru Padang Bolak dengan istri… bo-ru…, keturunanya:.

                                                                                         3. Parimpunan dengan istri…. boru…., keturunannya:

                                                                                         4. Parluhutan (Guru Sende Tua) dengan istri…. boru….

                                                                                              keturunannya:

                                                                                         5. Ir. Natal dengan istri… boru….

                                                                                              keturunannya:

                                                                                         6. Soritua. dengan istri….boru….

                                                                                             …, keturunannya:

                                                        2. Cicit-cicit Ja Ondak.                                                   

                                                                          1. Cucu-cucu Baginda Ludwig.

                                                                                         1. Lisias dengan istri…. boru…., keturunannya:

                                                                                         2. Rampari dengan istri… boru…

                                                                                             …, keturunannya:.

                                                                                         3. Pudi dengan istri….. boru….,

                                                                                             keturunannya:

                                                                          2. Cucu-cucu Sutan Malayu.

                                                                                         1. Si Juang dengan istri… boru….   , keturunanya: 

                                                                                         2. Si Dangat dengan istri…. boru….  , keturunannya:  

                                                                                         3. Nahason dengan istri…. boru……, keturunannya:    

                                                                                         4. Silo dengan istri….. boru…. ,

                                                                                             keturunannya:   

                                                        3. Cicit-cicit Ja Bugis

                                                                          1. Cucu-cucu Sutan Jason.

                                                                                         1. Parlaungan dengan istri…… boru……, keturunannya:   

                                                                                         2. Pontas dengan istri….. boru…. keturunannya:   

                                                                                         3. Dasma dengan istri….. boru….,

                                                                                             keturunannya:   

                                                                                         4. Batu dengan istri……. boru…., keturunannya:   

                                                                                         5. Rachmat Ali Siregar dengan istri Retna boru…..dari….. keturunannya:

                                                                                                     1.

                                                                                                     2.

                                                                                                     3.

                                                                                                     4. Achmad Bachrum Partaonan  

                                                                                                         Barita.

                                                                          2. Cucu-cucu Crillus.

                                                                                         1. Si Jan dengan istri    boru…..,

                                                                                             keturunannya:   

                                                                                         2. Hengkul dengan istri…… boru….., keturunannya:   

                                                                          3. Cucu-cucu Sutan Hadengganan.

                                                                                         1. Si Tohim dengan istri….. bo-

                                                                                            ru……, keturunannya:    .

                                                                                        2. Si Parluhutan dengan istri….. boru……, keturunannya:   

                                                                                        3. Parimpunan dengan istri….. boru……, keturunannya:   

                                                                          4. Cucu-cucu Ja Oloan.

                                                                          5. Cucu-cucu Ja Soaduon.

                                                                                         1. Biaran dengan istri…… boru….., keturunannya:   

                                                                          6. Cucu-cucu Sutan Singa Soro.

                                                                                         1. Panangaran dengan istri…… boru……, keturunannya:   

                                                        4. Cicit-cicit Patuan Bahap (Ja Mangguyang).

                                                                          1. Cucu-cucu Sutan Doli.

                                                                                         1. Baginda Mangguyang dengan istri….. boru..…, keturunannya:

                                                                                                        1.

                                                                                                        2. Naga Doli

                                                                                                        3. Emma (pr).

                                                                                                        4. Partomuan

                                                                                                        5.

                                                                                                        6. Maria (pr).

                                                                                                        7. Dermawan (pr).

                                                                                                        8. Ibrahim

                                                                                         2. Si Peter dengan istri…. boru…., keturunannya:

                                                                                         3. Mampe dengan istri……boru…, keturunannya:

                                                                                         4. Oloan dengan istri….. boru……, keturunannya:

                                                                                         5. Bua dengan istri….. boru……, keturunannya:

                                                                                         6. Holna dengan istri… boru..…, keturunannya:

                                                                          2. Cucu-cucu Sutan Paruhum.

                                                                                         1. Johar dengan istri…. boru….., keturunannya:

                                                                                         2. Rembang dengan istri…… boru….., keturunannya:

                                                                                         3. Firman dengan istri….. boru….., keturunannya:

                                                                                         4. Tarip dengan istri….. boru……, keturunannya:

                                                                          3. Cucu-cucu Sutan Parlagutan (Sutan

                                                                              Parlindungan)

                                                                                         1. Lintong dengan istri…. boru….., keturunannya:

                                                                                                        1. Parlindungan.

                                                                                         2. Simon dengan istri….. boru…., keturunannya:

                                                                                                        1. Dumoli

                                                                                         3. Abinadal dengan istri….boru…, keturunannya:

                                                                          4. Cucu-cucu Ja Malayu.

                                                                                         1. Joab dengan istri….. boru….., keturunannya:

                                                                                         2. Aminudin dengan istri….. boru……, keturunannya:

                                                                          5. Cucu-cucu Guru Sobar

                                                                                         1. Firman dengan istri…. boru….., keturunannya:

                                                                                         2. Darianas dengan istri…. boru…, keturunannya:

                                                                                         3. Johanes dengan istri……. boru……, keturunannya:

                                                                                         4. Mesak dengan istri…….. boru……, keturunannya:

                                                             5. Cicit-cicit Ja Muaro.

                                                                          1. Cucu-cucu Obaja.

                                                                                          1. Muaro dengan istri….. boru….., keturunannya:

                                                                                          2. Herman dengan istri….. boru…, keturunannya:   

                                                                                          3. Marasi dengan istri…… boru….., keturunannya:   

                                                                                          4. Famili dengan istri……. boru……., keturunannya:   

                                                                          2. Cucu-cucu Mangaraja Lelo, gelar Ompu

                                                                               Raja Hasiholan.

                                                                                         1. Binanga Siregar, gelar Sutan Manga-raja Muda, dengan istri ….. boru… Anggota Konstituante NRI, Resident Tapanuli kedua di Sibolga).  Keturu-nannya:

                                                                                                         1. Palti.

                                                                                                         2. Mangasahon

                                                                                                         3. Si Binanga

                                                                                             2. Martuani, gelar Baginda Oloan   

                                                                                                  dengan istri…… boru…….,

                                                                                                  keturunan nya:   

                                                                                             3. Naek, Bgd. Soangkupon, dengan is-        

                                                                                                 tri Siti Khairani, boru Pulungan   

                                                                                                 (iboto abang  Halim Pulungan),

                                                                                                 Keturunannya:                                                                                      

                                                                                                         1. Pamusuk

                                                                          3. Cucu-cucu L.S. Natonang, Ja Kompong

                                                                                        1. Panusunan dengan istri……

                                                                                             boru….., keturunannya:

                                                                                        2. Nurmala menikah dengan……,

                                                                                                      marga Harahap dari ……, ketu-

                                                                                             runannya:

                                                                                                           1. Ir. Hasrul Harahap       

                                                                                                               (mantan Menhut RI)

                                                                          4. Cucu-cucu Ja Sali, gelar Sutan Mangasahon, keturunannya.

                                                                                        1. Dumbas dengan istri…. boru…

                                                                                            ……, keturunannya:

                                                                                                          1. Saleh.

                                                                                                          2. Derhana (pr)

                                                                                                          3. Linda (pr)

                                                                                                          4. Diana (pr)

                                                                                        2. Khaidir dengan istri…… boru…

                                                                                             ….., keturunannya:

                                                                                        3. Dorintan menikah dengan Kombang Gultom. Tahun 1948 tinggal di Ta-bapingin, keturunannya:

                                                                                                          1.Samsi (pr)

                                                                                        4. Montor (Mutia) menikah dengan Bagon Harahap, gelar Baginda Hanopan, ketu-runannya:

.                                                                                                         1. Syahrin SH. (mantan         

                                                                                                             Jaksa).

                                                        6. Cicit-cicit Pagar Siregar (Guru Simon).                                                                           1. Cucu-cucu Jonathan                                                                          2. Cucu-cucu Ja Suten (Sintua Raja).

                                                                                         1. Humala dengan istri…. boru…

                                                                                              …., keturunannya:

                                                                                                         1. Hendrik

                                                                                         2. Tembang dengan istri….. boru….

                                                                                             ……., keturunannya:

                                                                          3. Cucu-cucu Cornelius

                                                                                         1. Tangam dengan istri…… boru ….., keturunannya:

                                                                          4. Cucu-cucu Si Guru.

                                                                          5. Cucu-cucu  Immanuël.

                                                                                         1. Ipin (Pontas) dengan istri ……

                                                                                             ….boru,……….keturunannya:                                                                                   

                                                                                                         1. Parsaulian

                                                                                        2. Nuan.

                                                        7. Cicit-cicit Ja Maliaki, Ompun Tembal (Baginda Maliaki), gelar Ompu Radja Oloan.

                                                                          1. Cucu-cucu Sutan Janioli, Demang di Pulau Nias (Demang Natobang).

                                                                                        1. Tembal dengan istri….. boru…. …., keturunannya:

                                                                                        2. Pangaloan dengan istri…. boru ……., keturunannya:

                                                                                        3. Tagor dengan istri…….boru

                                                                                            ……, keturunannya:

                                                                                        4. Mauten dengan istri……. boru ……., keturunannya:

                                                                                        5. Lompo dengan istri Sari Duni, boru Pane dari Arse Julu, tinggal di Jalan Benda I/2 Keb. Baru, tel 739-8677. Anggota Team Ekonomi NRI ke Negeri Belanda dalam KMB 1949. Keturunan nya:

                                                                                                         1. Parlindungan

                                                                                                         2. Ida (pr)

                                                                                                         3. Juniar (pr)

                                                                                                         4. Sri Sumihar (pr)

                                                                                                         5. Lani (pr)

                                                                                                         6. Ramelia (pr)

                                                                                        6. Surtani menikah dengan Dimpu Ha-rahap, gelar Baginda Parbalohan Na-poso dari Hanopan, keturunannya:

                                                                                                         1. Todas (pr. M.Khristina)

                                                                                                         2. Puji (pr. Makhdalena)

                                                                                                         3. Else (pr. E. Tiagar)

                                                                                                         4. Grace (pr.G.Nabasa)

                                                                                                         5. Hanopan

                                                                                                         6. Pandapotan (Panda)

                                                                                                         7. Torkis (pr)

                                                                                                         8. Liman

                                                                                                         9. Gozali

                                                                                                       10. Soriduma (pr)

                                                                                        7. Tating dengan istri …boru….,

                                                                                            keturunannya:

                                                                                        8. Sabinar (pr) menikah dengan ….

                                                                                        9. Bangkit dengan istri Darmawan boru Daulay dari Sibuhuan, keturunannya:

                                                                                                          1. Betty Yunita (pr)

                                                                                                          2. Yetti Dwi Tavini (pr)

                                                                                                          3. Yulita Listriwani (pr)

                                                                                                          4. Sutan Andi Gunawan

                                                                                      10. Nurmija menikah dengan…

                                                                                      11. Edi dengan istri … boru….,

                                                                                            keturunannya:

                                                                                      12. Kainia (pr) menikah dengan….

                                                                                      13. Erki dengan istri … boru….,

                                                                                            keturunannya:

                                                                                      14. Metman dengan istri … boru…., keturunannya:

                                                                          2. Cucu-cucu Ja Martunas, gelar Mangaraja Soripada.

                                                                                        1. Gindo, gelar Bgd. Junjungan dengan istri……. boru… ….., keturunannya:

                                                                                                        1. Kombang

                                                                                                        2. Karli.

                                                                                                        3. Maruli

                                                                                        2. Buliga, gelar Bgd. Borayun,  dengan istri… boru…dari……, keturunannya:

                                                                                                        1. Togi.

                                                                                        3. Walter, gelar Bgd. Soritua dengan istri…. boru…, keturunannya:

                                                                                                        1.

                                                                                        4. Tambang, gelar Sutan Habiaran de-ngan istri… boru…dari…. Penulis ta- rombo marga Siregar lain dari Bunga                                                                                           Bondar keturunan Si Lubuk, gelar Om-pu Raja Lintong Soruon. Keturunannya:

                                                                                                        1. Nurlian (pr)

                                                                                                        2. Nelly (pr)

                                                                                                        3. Waldemar

                                                                                                        4. Edward

                                                                                                        5. Togar

                                                                                                        6. Longgom Ria, Tety (pr), istri anggi Liman Harahap.

                                                                                                        7. Purnama.(pr), istri Rudi  Hu-tagalung anak iboto.

                                                                                        5. Tumpal, gelar Bgd. Parlaungan dengan istri…. boru…dari.. , keturunannya:

                                                                          3. Cucu-cucu Nistorius

                                                                                        1. Agus dengan istri…. boru…. dari……., keturunannya:

                                                                          4. Cucu-cucu Petronella (Ompoe ni Paulina). Lihat Tarombo marga Harahap dari Hanopan.

                                                                          5. Cucu-cucu Raja Tambun.

                                                                                        1. Agus

                                                                                        2. Oloan.

                                                                                        3. Ali Akbar

                                                                                        4. K. Hasonangan

                                                                          6. Cucu-cucu Kasander, gelar Mangaraja Gunung

                                                                              Muda.

                                                                                        1. Dangas dengan istri….. boru…. dari……, keturunannya:

                                                                                        2. Nanga dengan istri… boru….dari…,        keturunannya:

                                                                                        3. Gustaf dengan istri……boru….. dari……, keturunannya:

                                                                          7. Cucu-cucu Batar Siregar, gelar Sutan Ba-

                                                                              gun.

                                                                                         1. Lolotan, dengan istri…. boru…  dari……., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                         2. Parningotan, Baginda Hasudungan, dengan istri…. boru… dari …., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                          8. Cucu-cucu Saidi (Si Yan), gelar Mangaraja Gunung..

                                                                                        1. Kumpul dengan istri…… bo-

                                                                                            ru……, dari…., keturunannya

                                                                                        2. Parlungun dengan istri…… boru……, dari….., keturunannya:

                                                                          9. Cucu-cucu Si Nahor, gelar Sutan Guru

                                                                                        1. Bgd. Hampu dengan istri…..

                                                                                            boru……, dari…., keturunannya:

                                                                                        2. Jansen dengan istri…… boru…

                                                                                            dari….., keturunannya:

                                                                                        3. Johan dengan istri……boru…  dari….., keturunannya:

                                                                                        4. Kartini menikah dengan Baginda Hanopan, marga Harahap dari Hanopan, keturunannya:

                                                                                                        1. Hapastian (Pasti) S.H.

                                                                        10. Cucu-cucu  …..(Ompu ni Masnida).

                                                                              (Lihat tarombo marga Harahap Hanopan)

                                                                        11. Cucu-cucu Si Isak (Ja Hobol Na Walu)

                                                                                         1. Kotan dengan istri……. boru…

                                                                                              dari….., keturunannya:

                                                                                         2. Pandu dengan istri…… boru…

                                                                                              dari……., keturunannya:

                                                                                         3. Pener dengan istri…… boru…

                                                                                             dari ……., keturunannya:

                                                        8. Cicit-cicit Ja Lintong.

                                                                          1. Cucu-cucu Sutan Mangasahon

                                                                                        1. Si Sahala dengan istri…. boru… dari….., keturunannya:

                                                                                        2. Si Panggang dengan istri…. bo-ru…dari…., keturunanya:

                                                                          2. Cucu-cucu Nahaseon

                                                                                        1. Maliaki dengan istri…. boru… dari……, keturunanya:

                                                                                        2. Hampu dengan istri…. boru… dari….., keturunanya:

                                                                                        3. Panyahatan dengan istri… boru dari……, keturunanya:

                                                                                        4. Darajat dengan istri… boru…. dari….., keturunanya:

                                                                                        5. Panangian dengan istri……

                                                                                            boru…dari…., keturunanya:

                                                                                        6. Naek dengan istri… boru…. dari…..keturunanya:

                                                                                        7. Habiaran dengan istri… boru… dari……., keturunanya:

                                          3.Anak-anak para cicit Ja Hirnyam.

                                                        1. Cicit-cicit Ja Lalu.

                                                                          1. Cucu-cucu Ja Batari (Rajiun)                                                                                           

                                                                                         1. Bonggung dengan istri…. bo-ru….dari…., keturunanya:                                                                                         

                                                                          2. Cucu-cucu Mara Sutan (Juamat)

                                                                                         1. Johari dengan istri       boru…

                                                                                             dari….., keturunanya:

                                                                                         2. … dengan istri… boru….dari

                                                                                            ……., keturunanya

                                                                          3. Cucu-cucu Ja Batang Ari (Dein)

                                                                                         1. Latif dengan istri…. boru… dari……, keturunanya:

                                                                                         2. Guna dengan istri…. boru…. dari……, keturunanya:

                                                                          4. Ja Langgean (Kalimoen).

                                                                                         1. … dengan istri… boru…. dari……, keturunanya:

                                                                                         2. … dengan istri… boru…. dari……., keturunanya:

                                                        2. Cicit-cicict Ja Nomor.

                                                                            1…(pindah ke Pintu Padang Angkola Jae)

                                                        3. Cicit-cicit Kuliman (Lobe Karim).

                                                                            1. Cucu-cucu Si Muda.

                                                                                         1. Mampe dengan istri… boru…. dar……, keturunanya:

                                                                            2. Cucu-cucu Soleman,

                                2. Cucu-cucu para cicit Ja Mangalopi yang bermukim di Bunga

                                    Bondar Godang dan Bunga Bondar Sampulu.

                                          1.Anak-anak para cicit Ja Gading

                                                        1. Cicit-cicit Ja Balemun

                                                                            1. Cucu-cucu Ja Doli

                                                                                         1. Baginda Diapari dengan istri … boru…dari …, keturunannya:

                                                                                                         1. Haji Muda

                                                                                                         2. Zainuddin

                                                                                         2. Samiun dengan istri… boru… dari….., keturunannya:

                                                                                                         1. Kali

                                                                                                         2. Regen

                                                                                                         3. Sarip

                                                                                                         4. Pandapotan

                                                                                                         5. Batangari

                                                                                         3. Gindo dengan istri… boru…. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1. Amir

                                                                                                         2. Kaya

                                                                                                         3. Parlindungan

                                                        2. Cicit-cicit Ja Potir.                                                                                 1. Cucu-cucu Ja Taromar.

                                                                                         1. Ja Potir (Mangaraja Soangkupon)

                                                                                             dengan istri…. boru…dari…….,

                                                                                             keturunannya:

                                                                                                         1. Sutan Saleh

                                                                                                         2. Haji Usman

                                                                                                         3. Baginda Linggoman

                                                                                         2. Ja Isa (Si Bidun) dengan istri…  boru…dari….., keturunannya:

                                                                                                         1. Tuan Kumala

                                                                                                         2. Baginda Hasian

                                                                                                         3. Tigor

                                                                                                         4. Pangahuan

                                                                                                         5. Payungan

                                                                            2. Cucu-cucu  Ja Naguru.

                                                                                         1. Mara Sutan (Mangaraja Gading Tua) dengan istri… boru….dari….., keturunannya:

                                                                                                         1. Sutan Batara Guru

                                                                                                         2. Ahmat

                                                                                         2. Batara Diangsa (Si Maju) dengan istri….boru…..dari……, keturunannya:

                                                                                                         1. Ruhum.

                                                                                                         2. Hasyim

                                                                                                         3. Syukur

                                                                                                         4. Lembang

                                                                            3. Cucu-cucu Ja Ulubalang

                                                                                         1. Lenian dengan istri… boru….. dari…….., keturunannya:

                                                                                                         1. Mamin

                                                                                         2. Baikum dengan istri… boru….. dari……., keturunannya:

                                                                                                         1. Somail

                                                                                                         2. Baginda

                                                                                                         3. Sorimuda

                                                                                                         4. Lobe

                                                                                                         5. Lagut

                                                                                         3. Baginda Habiaran dengan istri.. ….boru….dari…, keturunannya:

                                                                                                         1. Monang

                                                                                                         2. Burhan

                                                                            4. Cucu-cucu Sutan Saidi

                                                                                         1. Asan, gelar Batara Guru dengan is-tri….. boru…..dari …….., keturu-nannya:

                                                                                         2. Amir, gelar Ali Amat dengan istri…

                                                                                             … boru…..dari……, keturunannya:

                                                                                         3. Parlindungan dengan istri….

                                                                                             boru….dari…., keturunannya:

                                                        3. Cicit-cicit Ja Pandoroman.…

                                                                            1. Cucu-cucu Ja Linggoman (Baginda Hasian)

                                                                                         1. Ja Sokondar dengan istri… boru….dari…, keturunannya:

                                                                                         2. Ja Pandoroman dengan istri ….boru…dari…, keturunannya:.

                                                                                         3. Sutan Maliun dengan istri….. boru…dari….., keturunannya:.

                                                                                         4. Si Gading dengan istri… bo-ru….dari….., keturunannya:

                                                                                         5. Ja Godang dengan istri….. boru….dari…., keturunannya:

                                                                                         6. Daralin dengan istri….. boru…, dari…..keturunannya:

                                                                            2. Cucu-cucu Pandita Johannes.

                                                                                         1. Marthin Luther dengan istri….. boru…dari…, keturunannya:

                                                                                                         1. Johannis

                                                                                                         2. Musi.

                                                                                         2. Jason dengan istri… boru…. dari….., keturunannya:

                                                                                         3. Boni dengan istri…… boru…. dari….., keturunannya:

                                                                                         4. Yustin dengan istri….. boru… dari….., keturunannya:.

                                                                                         5. Immanuël dengan istri… boru……. ……dari….., keturunannya:

                                                                                                        1. Moses

                                                                                                        2. Josua

                                                                                                        3. Blessing

                                                                                                        4. Johan

                                                        4. Cucu-cucu Ja Pande.

                                                                            1. Mangaraja Lampas dengan istri….. boru….dari….., keturunannya:

                                                                                         1. Ja Hatimbulan

                                                                                         2. Sutan Mandongar

                                                                                         3. Oloan.

                                                                            2. Sutan Paruhuman dengan istri boru Sitompul dari Padang-padang, keturunannya:

                                                                                         1. Si Maniangi, gelar Malim Marasyad,

                                                                                             keturunannya:

                                                                                                        1. Kalirajo

                                                                                                        2. Sarbaini

                                                                                                        3. Bakhtiar.

                                                                                         2. Tua, Ja Siregar.

                                                                                                        1. Soaloön (Bupati di Padang

                                                                                                            Sidempuan).

                                          2.Anak-anak para cicit Kali Alam

                                                        1. Cicit-cicit Ja Manyembar, Mangaraja Bondar Sampulu.

                                                                            1. Cucu-cucu Sutan Kalisati

                                                                                        1. Mangaraja Tagor dengan istri …..boru….dari…, keturunannya:

                                                                                                        1. Sayur

                                                                                                        2. Somat

                                                                                        .               3. Nangor

                                                                            2. Cucu-cucu Ja Langgean.

                    3. Cucu-cucu Gorga Siregar, gelar Ompu ni Mina. (Lihat tarombo marga Harahap dari Hanopan).

                                          3.Anak-anak para cicit Ja Langgean.

                                                        1. Cicit-cicit Ja Parenta.

                                                                            1. Cucu-cucu Ja Marali

                                                                                        1. Marahadin dengan istri…. Boru ……dari…., keturunannya:

                                                                                                         1. Kotan

                                                                                                         2. Maman

                                                                                                         3. Udin

                                                                                                         4. Abdul

                                                                                        2. Soripada dengan istri…..bo-

                                                                                            ru……dari…., keturunannya:

                                                                                        3. Ja Parenta dengan istri…. 

                                                                                            boru.…dari…, keturunannya:

                                                                            2. Cucu-cucu Ja Tomat

                                                                                        1. Hang Tuah dengan istri……  boru…dari…, keturunannya:

                                                                                                        1. Alisati

                                                                                                        2. Paindoan

                                                                                                        3. Rupus

                                                                                                        4. Boni

                                                                                        2. Lopi dengan istri….. boru……

                                                                                            dari…..keturunannya:

                                                                                        3. Si Bondar dengan istri….. boru ……dari……, keturunannya:

                    2. Cicit-cicit para cicit Ja Gading.

                                1.Cucu-cucu para cicit Ja Harang.

                                          1.Anak-anak para cicit Ja Intak.

                                                        1. Cicit-cicit Si Peter.

                    3. Cicit-cicit para cicit Ja Potir

                                1.Cucu-cucu para cicit Ja Sato.

                                          1.Anak-anak para cicit Ja Pintor (Pittor).

                                                        1. Cicit-cicit Ja Holak.

                                                                            1. Cucu-cucu Mangaraja Gato

                                                                                        1. Sutan Gunung Tua dengan istri… boru…dari …, keturunannya:

                                                                                                         1. Si Darajat.

                                                                                                         2. Si Taib

                                                                                                         3. Si Syarip

                                                                                        2. Hinalongan (Baginda Manompas) dengan istri… boru ….. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1. Si Tigor

                                                                                                         2. Si Taromar

                                                                                                         3. Si Ogeni

                                                                                                         4. Si Binsaran (abang        Habincaran)

                                                                                         3. Ja Gulangan dengan istri…..

                                                                                             boru….dari….., keturunannya:

                                                                                                         1. Si Pangaloan

                                                                                                         2. Si Muda.

                                                                                        4. Ja Hulim dengan istri….. bo-ru……dari….., keturunannya:

                                                                                                         1. Si Talit

                                                                                                         2. Si Palit

                                                                                        5. Si Sei dengan istri.. .boru….dari …….., keturunannya:                                                                                    

                                                                            2. Cucu-cucu Ja Ijo

                                                                                       1. Si Somail dengan istri…. boru …….dari……, keturunannya:

                                                        2. Cucu-cucu Ja Baganjang.

                                                                            1. Cucu-cucu Si Kali

                                                                                        1. Si Husin dengan istri… boru…. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1. Si Arif

                                                                                                         2. Si Togap

                                                                                        2. Si Soman dengan istri… boru….

                                                                                            dari….., keturunannya:  

                                                                            2. Cucu-cucu Ja Mantaris

                                                                            3. Cucu-cucu Ja Panggalak

                                                                            4. Cucu-cucu Ja Palakam

                                                                                        1. Darus dengan istri… boru…… dari….., keturunannya:

                                                                                        2. Hamid dengan istri… boru….. dari….., keturunannya:

                                                                                        3. Mahadap dengan istri… boru.…. dari……, keturunannya:

                                                                                        4. Makum dengan istri….boru.…

                                                                                            dari……., keturunannya:

                                                                            5. Cucu-cucu Ja Kirdalom

                                          2.Anak-anak para cicit Ja Ungada.

                                                        1. Cicit-cicit Ja Mandayung.

                                                                            1. Ja Kombang

                                                                                        1. Ja Diapari dengan istri…boru… … dari……, keturunannya:

                                                                                                         1. Si Dago

                                                                                                         2. Ja Doli

                                                                                        2. Si Pintor dengan istri… boru…. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1. Si Lagut

                                                                                                         2. Si Salasa

                                                                                       3. Si Eleng dengan istri… boru.…. dari……., keturunannya:

                                                        2. Cicit-cicit Ja Potir.

                                                                            1. Cucu-cucu Si Panjang.

                                                                                        1. Si Pasir dengan istri… boru…..

                                                                                            dari……, keturunannya:

                                                                                        2. Si Amirullah dengan istri….bo- ru..…dari….., keturunannya:

                                2. Cucu-cucu para cicit Ja Habiaran.

           a.2. Anak-anak para cicit dari para cicit Ja Ulubalang

                    1.Cicit-cicit para cicit Ja Sordang.

                                 1.Cucu-cucu para cicit Ja Lundu.

                                           1. Anak-anak Para cicit Si Timo.

                                                         1. Cicit-cicit Marthin.

                                                                           1.Cucu-cucu…

                                                         2. Cicit-cicit Kobet.

                                                                           1. Cucu-cucu…

                                                         3. Cicit-cicit Nabat.

                                                                           1. Cucu-cucu…

           a.3. Anak-anak para cicit dari para cicit Ja Gunung

1.Cicit-cicit para cicit Ja Bangun.

             1.Cucu-cucu para cicit Ja Godang.

                       1. Anak-anak para cicit Ja Rimanan.

                                     1. Cicit-cicit Soripada (Lintong)                                                              1. Cucu-cucu Ja Inal                                                        

                                                                     1. Mara Uhum dengan istri… boru…dari…, keturunannya:

                                                                                     1.

                                                                     2. Kario dengan istri… boru…. keturunannya:

                                                                                     1. Mangara

                                                                                     2. Raja Inal (mantan

                                                                                         Gubernur SUMUT).

                                                                                     3. Amrin

                                                                                     4. Guntur

                                     2. Cicit-cicit Ja Kobus.

                                                        1. Cucu-cucu Haji Sjekh Abdul Hamid                                                            

                                                                      1. Hasan dengan istri… boru…. dari….., keturunannya:

                                                        2. Cucu-cucu Ja Tumalun                                                   

                                                                      1. ….. dengan istri…. boru……. dari ….., keturunannya:

                                     3. Cicit-cicit Si Moses

                                                        1. Cucu-cucu Guru Panguhuan

                                                        2. Cucu-cucu Si Suman

                                                                      1. Soripada dengan istri… boru…. dari……., keturunannya:

             2.Cucu-cucu para cicit Ja Balian.

                       1. Cucu-cucu Ja Mohop.

                                     1. Cicit-cicit Ja Gobob.

                                                        1. Cucu-cucu Lempang

                    2. Cicit-cicit para cicit Ja Manongkon.  

                                 1. Cucu-cucu para cicit Ja Mardangka

                                           1.Anak-anak para cicit Ja Sidalian

                                                         1. Cicit-cicit Ja Ihot.

                                                                            1. Cucu-cucu Haji Bokar

                                                                                         1. Ja Manongkon dengan istri….. boru……dari…., keturunannya:

                                                                                                         1. Soritua

                                                                                                         2. Mara Hasan

                                                                            2. Cucu-cucu Ja Tuju.

                                                                                         1. Ja Kulambu (Si Natar) dengan istri… boru…..dari……, keturunannya:

                                                                                                          1. Si Lintong.

                                                                                         2. Si Jaman dengan istri…boru…

                                                                                             …dari…….., keturunannya:

                                                                            3. Cucu-cucu Ja Siau (Sutan Panangaran)

                                                                                         1.……dengan istri… boru……. dari……., keturunannya:

                                                                                                          1.

                                                         2. Cicit-cicit Ja Natar.

                                                                            1. Cucu-cucu Ja Kiaman.

                                                                                         1. Si Maju dengan istri…boru Harahap Panyanggar, keturunannya:                                                   

                                                         3. Cicit-cicit Ja Tingkopan

                                                                            1. Cucu-cucu Ja Palembang

                                 2.Cucu-cucu para cicit Ja Marjago.

          b. Anak-anak para cicit dari para cicit Ja Halto.

                    1. Cicit-cicit para cicit Ja Tanduk 

                                 1.Cucu-cucu para cicit Ja Malik

                                          1.Anak-anak para cicit Ja Horbo

                                                         1. Cicit-cicit Ja Buku

                                                                            1. Cucu-cucu Komar

                                                                                         1. Hakim dengan istri…. boru….

                                                                                             dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                            2. Cucu-cucu Roidin

                                                                                         1. Taradin dengan istri…. boru….

                                                                                             dari……., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                         2. Horas dengan istri……boru…

                                                                                             ..dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                         3. Sawal dengan istri…..boru…..

                                                                                             dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                         4. Mukhtar dengan istri….  boru…

                                                                                             dari……., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                         5. Bullah dengan istri…..boru….

                                                                                             dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                         2. Cicit-cicit Ja Tarumun

                                                                            1. Cucu-cucu Basa

                                                                                         1. Mantaris dengan istri.. boru…. dari……., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                         2. Siddik dengan istri.. boru…. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                            2. Cucu-cucu Tua

                                          2.Anak-anak para cicit Ja Salim

                                                         1. Cicit-cicit Ja Mangayun, atau Mangaraja Huta Tonga.

                                                                            1. Cucu-cucu Ja Lapat.

                                                                                        1. Sutan Salim dengan istri…. boru…dari…., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                        2. Ja Pungut dengan istri…. boru…… dari…., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                        3. Toib Salim dengan istri….boru….. dari…., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                           2. Cucu-cucu Marahadin.

                                                                                        1. Arifin dengan istri…. boru… dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                           3. Cucu-cucu Marasaib.

                                                                                        1. Maratua dengan istri…. boru…. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                        2. Safaruddin dengan istri…. boru …dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                         2. Cicit-cicit Ja Taradin, atau Ja Kombang.

                                                                           1. Cucu-cucu Tahari.

                                                                                        1. Ludin dengan istri…. boru….. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                        2. Amir dengan istri…. boru….. dari…….., keturunannya:

                                                                                                         1

                                                                             2. Cucu-cucu Ja Tahanan.

                                                                                        1. Kombang dengan istri….boru …dari ….., keturunannya:

                                                                                                         1. Amir Hamzah.

                                                                                                         2. Dr. Hamid (di Bogor).

                                                                                        2. Pangibulan dengan istri….bo- ru…dari….., keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                        3. Mansur dengan istri…. boru…. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                        4. Dahrin dengan istri…. boru….. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                                                        5. Umar dengan istri…. boru….. dari……, keturunannya:

                                                                                                         1.

                                                         3. Cicit-cicit Ja Mandapun, atau Khalifah Baki

                                                                              1. Cucu-cucu Haji Rosip.

                                                                                        1. Idris dengan istri….boru…… 

                                                                                            dari……, keturunannya:     

                                                                                        2. Karim dengan istri….boru…… 

                                                                                            dari……, keturunannya:                                                                      3. Safaruddin dengan istri….boru..

                                                                                            ……dari……, keturunannya:                                                                                                                                                              

                                                                               2. Cucu-cucu H. Mat Yasin.

                                                                                        1. Usman dengan istri…. , boru…

                                                                                            …dari….., keturunannya:

                                                                                        2. Yahja dengan istri….boru……da- 

                                                                                            ri…….., keturunannya:     

                                                                                        3. Sonang dengan istri….boru…… 

                                                                                            dari……, keturunannya:                                                                      4. Hasan dengan istri….boru……..

                                                                                            dari……, keturunannya

                                                         4. Cicit-cicit Ja Maliki

                                                                              1. Cucu-cucu Takim.

                                                                                        1. Toha dengan istri…. , boru…….

                                                                                            dari….., keturunannya:

                                                                                        2. Sori dengan  istri….boru……… 

                                                                                            dari….., keturunannya:     

                                                                                        3. Muhammad dengan istri…….

                                                                                            boru……dari…., keturunannya:                                                                     

                                                                                        4. Sabban dengan istri……boru…

                                                                                            …..dari….., keturunannya:

                                                         5. Cicit-cicit Ja Nasi atau Ja Luala.

                                                                              1. Cucu-cucu

                                                                                        1. …….. dengan istri…. , boru…

                                                                                          ……dari….., keturunannya:

 

 

 

 

Lihat Generasi X lanjutan dari Generasi IX Tarombo Marga Siregar dari Bunga Bondar keturunan Lubuk Siregar,  gelar Ompu Raja Lintong Soruon.

 

 

Susunan Tarombo

————————-

Tarombo ini berasal dari peninggalan Ompung Ja Humala (1876-1918) dari Bunga Bondar, pensiunan Guru Godang di Bangun Purba silam, lalu dari “Pohon Keluarga” diubah menjadi “Perjalanan Generasi”, dan dilanjutkan sampai Generasi Kesebelas, oleh:

 

 

H M Rusli Harahap,

gelar Sutan Hamonangan dari Hanopan

jalan Batu Pancawarna I/2A, Pulo Mas

Kelurahan Kayu Putih, Jakarta. 13210

Tel: (021)- 472-2243.

(Lanjutan kunjungi: https://rusliharahap.wordpress.com/2013/12/11/810/)

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: